Felanmälan

Det är viktigt att vi alla hjälps åt och gör det vi kan för att begränsa smittspridningen av coronaviruset (covid-19). Vi bryr oss om dig och våra medarbetare. För att varken du som hyresgäst eller våra fastighetstekniker ska riskera att bli utsatta för covid-19 är det viktigt att våra riktlinjer följs när du gör en felanmälan.

VÅRA RUTINER VID FELANMÄLAN

Vi kommer att ställa dig några frågor när du gör en felanmälan, i förebyggande syfte att minimera riskspridningen. Dessa frågor kommer vi att be dig besvara:

  • Har du befunnit dig i ett riskområde den senaste månaden?
  • Har du symtom på förkylning?
  • Känner du av symtom i luftvägarna?
  • Kan ärendet åtgärdas vid ett senare tillfälle?

Viktigt att veta vid en akut felanmälan!

Om dit ärende är akut och måste utföras ser vi gärna att du som hyresgäst inte är hemma när vi besöker dig, alternativ att du går in i en annan del av din bostad.

Våra besöksrutiner

Har du varit utomlands, varit utsatt för risk att smittas eller visar symptom på sjukdom önskar vi att du ringer in ditt ärende på 090-71 72 00 istället för att besöka oss på kontoret.

Våra medarbetare följer självklart också dessa riktlinjer, så att du kan känna dig trygg om vi besöker dig.

Är din felanmälan akut?
Ring 090-71 72 00.

Vid brand, olyckor eller inbrott, ring 112.
För att få eller lämna information om olyckor eller kriser, ring 113 13.
Saknar du tv-kanaler eller har du problem med temperaturen i din lägenhet? Läs mer här.
Läs mer om hur vi skyddar dina personuppgifter här.

Om felanmälan ej är akut – fyll i formuläret
När du fyller i formuläret nedan behöver du välja ”Lokal” eller ”Bostad” för att hitta din adress.  Tänk på att beskriva ditt ärende så gott du kan. Ju mer information vi har desto enklare blir hanteringen av din felanmälan.