Vi vill att dina uppgifter ska vara korrekta

Balticgruppen strävar efter att all den information som vi behandlar ska vara korrekt. Detta gäller givetvis även de personuppgifter som vi samlar in. För den händelse någon uppgift visar sig vara felaktig sker rättelse utan dröjsmål.

Insyn

Vid frågor om personuppgiftsbehandling inom bolaget, begäran om ett kostnadsfritt registerutdrag avseende vilka personuppgifter som finns registrerade om dig själv, önskemål om att begränsa hanteringen av dina personuppgifter, invändning mot behandlingen av personuppgifter, önskemål om radering eller korrigering av personuppgifter kan du vända dig till Balticgruppens ansvariga kontakt.

Vid begäran om registerutdrag ska detta normalt lämnas inom en månad från det att du gjorde din ansökan. Denna period får vid behov förlängas med ytterligare två månader, med beaktande av hur komplicerad begäran är och antalet inkomna begäranden. Vi kommer att informera dig om så är fallet. 

Klagomål

Om du har några frågor gällande denna integritetspolicy eller anser att vi på något sätt brustit i vår hantering av dina personuppgifter kan du vända dig till Balticgruppens ansvariga kontakt.

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du inlämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.