Hyra parkeringsplats

Nedan hittar du information om våra parkeringsplatser för bostadshyresgäster och hur du kontaktar bevakningsbolaget om någon står på din plats eller om du anser att du fått en felaktig parkeringsbot.

Observera att vi endast hyr ut parkeringsplats till våra befintliga hyresgäster.

Parkeringsplats Lasarettsbacken

På Lasarettsbacken 1–3 har vi totalt 16 bilplatser. Under vissa perioder är samtliga bilplatser uppbokade och därför gäller kötid. Skicka ett mail till vår bostadsmail om du är intresserad av att hyra en plats.

Bilplats med el: 375 kronor i månaden (inklusive moms) med 9 månaders uppsägningstid.

Om du vill säga upp din bilplats behöver vi en skriftlig uppsägning. Det går bra att använda blanketten nedan eller skriva din uppsägning på ett A4-blad. Uppsägningen skickas till Balticgruppen Fastighet AB, Box 489, 901 09 Umeå.

Parkeringsplats Marielund

På Marielund har vi tre typer av bilavtal:

Carport med el: Platsen kostar 450 kronor i månaden (inklusive moms) och har 9 månaders uppsägningstid. Vi har ett begränsat antal carportplatser vilket betyder att det oftast är kötid för dessa.

Bilplats med el: Platsen kostar 375 kronor i månaden och har 9 månaders uppsägningstid.

Bilplats utan el: Platsen kostar 188 kronor i månaden och har 3 månaders uppsägningstid.

Kontakta oss via vår bostadsmail om du är intresserad av att hyra.

Vid uppsägning av bilplatsen behöver vi en skriftlig uppsägning från dig. Du kan antingen skriva ut blanketten nedan eller skriv din uppsägning på ett vanligt A4-blad. Uppsägningen skickas till Balticgruppen Fastighet AB, Box 489, 901 09 Umeå.

Tänk på att besöksparkeringarna på Marielund endast är avsedda för besökare, inte boende på området!

Parkeringsplats Pilgatan

Vi har ett fåtal parkeringsplatser på Pilgatan 3. Skicka ett mail till bostadsmail om du är intresserad av att hyra en plats.

Vid uppsägning av parkeringsplatsen behöver vi en skriftlig uppsägning från dig. Skriv ut blanketten nedan eller skriv en egen uppsägning på ett A4-blad. Uppsägningen skickas till Balticgruppen Fastighet AB, Box 489, 901 09 Umeå.

Parkeringsplats Tvistevägen

På Tvistevägen 1–11 finns parkering, både med och utan el. Skicka ett mail till vår bostadsmail om du är intresserad av att hyra en plats.

Bilplats med el: 250 kronor i månaden (inklusive moms) med 9 månaders uppsägningstid.

Bilplats utan el: 150 kronor i månaden (inklusive moms) med 3 månaders uppsägningstid.

Vid uppsägning behöver vi en skriftlig uppsägning från dig. Skriv ut blanketten nedan eller skriv din uppsägning på ett A4-blad. Uppsägningen skickas till Balticgruppen Fastighet AB, Box 489, 901 09 Umeå.

Tänk på att bostadsområdet är bilfritt. Parkering sker endast på markerade platser. Vid av- och pålastning vid flytt går det bra att köra in på området. Var dock mycket tydlig med att lastning pågår och kör försiktigt!

Parkeringsplats Umedalsallén

På Umedalsallén 31 har vi totalt 24 parkeringsplatser med el. Skicka ett mail till bostadsmail om du är intresserad av att hyra en plats.

Bilplats med el: 375 kronor i månaden inklusive moms med 9 månaders uppsägningstid

Vid uppsägning behöver vi en skriftlig uppsägning från dig. Vi accepterar inte uppsägning via mail eller fax. Skriv ut blanketten nedan eller skriv din uppsägning på ett A4-blad. Uppsägningen skickas till Balticgruppen Fastighet AB, Box 489, 901 09 Umeå.

Kontakta bevakningsbolaget

Står någon på din förhyrda plats, har du fått en parkeringsbot som du vill överklaga eller har du andra liknande frågor? Kontakta då bevakningsbolaget som bevakar parkeringen (se skyltning på området).

Q-Park, telefon 0771-96 90 00 (alternativt felanmälan, telefon 0771-96 90 01)

Securitas, telefon 0771-10 10 11

Uppsägning av parkeringsplats

Uppsägningstid för din parkeringsplats hittar du på ditt parkeringsavtal. Normalt 1, 3 eller 9 månader. Vid uppsägning av din bostad sker automatisk uppsägning av parkeringen och till samma datum.

Vid uppsägning behöver vi en skriftlig uppsägning från dig. Vi accepterar inte uppsägning via mail eller fax. Skriv ut blanketten nedan eller skriv din uppsägning på ett A4-blad. Uppsägningen skickas till Balticgruppen Fastighet AB, Box 489, 901 09 Umeå.


Uppsägningsblankett parkering