Thulegatan 1

Fastigheten Brage 6 går även under namnet Tullkammaren och är ett av Umeå kommuns 36 byggnadsminnen. Byggnaden uppfördes i början av 1900-talet, ritad av arkitekt E. O. Mångberg. Den brukades först som magasinhus. Tullkammaren genomgick en större interiör renovering 2009 för modern kontorsverksamhet. Campus X äger fastigheten och Balticgruppen förvaltar den.  

Area: cirka 3 900 kvm 
Byggnadsår: 1901 
Adress: Thulegatan 1