Skärvstensgatan 6–8

Fastigheten Stadsliden 6:10 består av två skolbyggnader, uppförda under 2014 respektive 2016 och förhyrs idag av friskolorna Språkskolan och Språkförskolan. Fastigheten är belägen på Nydalahöjd norr om Umeå centrum. Campus X äger fastigheten och Balticgruppen förvaltar den.

Area: cirka 3 600 kvm 
Byggnadsår: 2014 – 2016 
Adress: Skärvstensgatan 6 och 8