Storgatan 44

Reiniusska gården på Storgatan 44 uppfördes 1892 av arkitekt Carl Fridolf Sandgren. Under 2015 renoverades byggnaden och inrymmer idag restaurang, handel och kontor. Byggnaden är den enda bevarade handelsgården som uppfördes längs Storgatan efter stadsbranden 1888. Campus X äger fastigheten och Balticgruppen förvaltar den.  

Area: cirka 900 kvm 
Byggnadsår: 1892 
Adress: Storgatan 44