Lasarettsbacken 7 – Kunskapens Hus

I Kunskapens Hus, granne med Umeå universitet, erbjuder vi nyrenoverade lokaler för kontor och verksamheter.

Granne med Umeå universitet, på Lasarettsbacken 7, ligger Kunskapens Hus. Här har en ombyggnation av det befintliga kontorshuset genomförts för att skapa plats för flera kunskapsföretag och andra verksamheter i moderna lokaler.

Kunskapens Hus ligger inom Universitetsstaden i direkt anslutning till Norrlands största arbetsplatsområde – där fler än 12 000 arbetar och över 40 000 människor vistas varje dag. Norrlands universitetssjukhus, Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet är några av de verksamheter som idag finns i området.

Galleri

Om lokalerna

Den största fördelen för hyresgäster är möjligheten att skräddarsy sina lokaler efter verksamhetens behov – vilket är möjligt i Kunskapens hus. De vakanta ytorna kan inrymma en eller flera hyresgäster och lokalernas storlek och utformning kan anpassas efter kommande hyresgästers behov och husets förutsättningar.

En nod för hållbara kommunikationer

Läget i Universitetsstaden nära cykelbron Svingen, bussterminalen vid Norrlands universitetssjukhus, resecentret vid Östra Station och centrala Umeå möjliggör hållbart resande för de som bor eller verkar här. Närheten till verksamheter och service skapar förutsättningar att agera hållbart.

En del i utvecklingen av Hamrinsberget

Ombyggnationen av Kunskapens Hus ingår i den första etappen av Hamrinsberget. För att Umeå ska växa hållbart och nå 200 000 invånare år 2050 behöver människor ha goda förutsättningar att bo, leva och verka i vår stad. En del i den utvecklingen är att tillföra fler kontor för att stadens viktiga näringsliv.

Klicka här för att läsa mer om Hamrinsberget etapp 1

Om fastigheten

Fastigheten Sofiehem 3:12, bestående av tre byggnader – Patienthotellet Björken, Kunskapens Hus och Västerbottens läns landstings administrationsbyggnad.

Area: cirka 28 400 kvm
Byggnadsår: 1957, 1994 och 1998
Adress: Lasarettsbacken 5, 7 och 10

Kontakt

Välkommen att kontakta våra affärsansvariga uthyrare eller maila oss för mer information.