Vi skyddar dina personuppgifter

Den 25 maj 2018 inträdde den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation). Ett högre krav ställs på kommuner, landsting, företag och organisationer för att skydda dina personuppgifter.

Behandling av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter i första hand för att fullfölja våra åtaganden. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar, kvalitetssäkerhetsarbete (inklusive IT-system tester) samt utföra kund- och marknadsanalyser.

När vi samlar in personuppgifter om dig för första gången får du mer information om detta och hur du kan avsäga dig det. Vissa personuppgifter är nödvändiga för att ingå ett avtal med dig och för att uppfylla avtalet med dig. 

Vi vill att du som kund, leverantör eller arbetssökande ska känna dig trygg när du uppger dina personuppgifter till oss.

Läs mer här:

Vår olika typer av personuppgiftsbehandlingar:

Bostad

Företag

Arbete

Övrigt

Med vänlig hälsning,
Balticgruppen AB