Vi tar vårt ansvar

Balticgruppen AB är personuppgiftsansvarig eller biträde till personuppgiftsansvarige beroende på om dina personuppgifter används för behandling inom vår egen koncern, i någon av våra samarbetskoncerner eller externa koncerner.

Balticgruppen förvaltar samtliga fastigheter inom dessa koncerner.

Egenägda bolag:

 • Balticgruppen Centrumhandel AB
 • Balticgruppen Handels AB
 • Balticgruppen Lokalutveckling AB
 • Balticgruppen Service AB
 • Balticgruppen Trading Fem AB
 • Björkskruven 22 i Umeå AB
 • Fastighetsbolaget Trattkantarellen AB
 • Olsson & Åström HB

Samarbetskoncerner:

 • Olsson & Holmqvist AB
 • Scherdin & Olsson AB (Fastighetsbolaget Up2 i Umeå AB, Scherdalder 4 i Umeå AB, Filmen i Umeå AB och Audumbla 4 i Umeå AB)
 • Fastighetsbolaget Gazette AB (Gazette Lokal AB, Gazette Trivselbostäder AB, Gazette Camp AB, Uminova Fastighets AB, Uminova Science Park AB, Västerteg 2:120 KB, Gazette Hyreslokaler AB, Lovisa Fastighets AB)
 • Marielund i Umeå (Byggaren Hefaistos AB).

Externa koncerner:

 • Campus X i Umeå AB (Campus X Bostäder AB, Campus X Design AB, Campus X Centrum AB och Campus X Utbildning AB)
 • Väven i Umeå AB
 • Viktor i Umeå AB (Fort Knox Centrum AB, Fort Knox Central AB, Fort Knox Miljöfastighet AB och Fort Knox Förvaring AB)