Vi tar vårt ansvar

Balticgruppen AB är personuppgiftsansvarig eller biträde till personuppgiftsansvarige beroende på om dina personuppgifter används för behandling inom vår egen koncern, i någon av våra samarbetskoncerner eller externa koncerner.

Balticgruppen förvaltar samtliga fastigheter inom dessa koncerner.

Egenägda bolag

 • Huvudägare och personuppgiftsansvarig: Balticgruppen AB, org.nr 556197-8734 
  • Balticgruppen Centrumhandel AB
  • Balticgruppen Handels AB
  • Balticgruppen Lokalutveckling AB
  • Balticgruppen Service AB
  • Balticgruppen Trading Fem AB
  • Björkskruven 22 i Umeå AB
  • Fastighetsbolaget Trattkantarellen AB
  • Olsson & Åström HB

Samarbetskoncerner

Huvudägaren är personuppgiftsansvarig och Balticgruppen AB är personuppgiftsbiträde. 

 • Huvudägare: Scherdin & Olsson Fastighet AB, org.nr 559005-0257 
  • Fastighetsbolaget Audumbla 4 i Umeå AB  
  • Fastighetsbolaget Breidablick i Umeå AB 
  • Fastighetsbolaget Filmen i Umeå AB  
  • Fastighetsbolaget Höder i Umeå HB 
  • Fastighetsbolaget Scherdalder 4 i Umeå AB  
  • Fastighetsbolaget Up2 i Umeå AB 
  • Umeå Baldershorn 3 AB 
 • Huvudägare: Fastighetsbolaget Gazette AB, org.nr 556674-5732 
  • Gazette Camp AB  
  • Gazette Hyreslokaler AB 
  • Gazette Lokal AB 
  • Gazette Trading Ett AB 
  • Lovisa Fastighets AB 
  • Uminova Fastighets AB 
  • Uminova Science Park AB 
  • Västerteg 2:120 KB 
 • Huvudägare: Marielund i Umeå AB, org.nr 559087-0142 
  • Byggaren Hefaistos AB 
 • Huvudägare: Olsson & Holmqvist AB, org.nr 556685-6174

Externa koncerner

Huvudägaren är personuppgiftsansvarig och Balticgruppen AB är personuppgiftsbiträde. 

 • Huvudägare: Campus X i Umeå AB, org.nr 59014-1478 
  • Campus X Centrum AB
  • Campus X Design AB 
  • Campus X Utbildning AB 
 • Huvudägare: Väven i Umeå AB, org.nr 556839-1907 
 • Huvudägare: Fort Knox Fastighet AB, org.nr 559168-2900 
  • Fort Knox Central AB 
  • Fort Knox Centrum AB  
  • Fort Knox Förvaring AB  
  • Fort Knox Miljöfastighet AB