Hållbarhetsberättelse

I mer än 30 år har vi varit verksamma inom fastighetsbranschen i Umeå och vi investerar långsiktigt för framtiden genom att utveckla, bygga och förvalta fastigheter. Vårt viktigaste bidrag till staden vi brinner för är kunskap om stadsutveckling i Umeå.

Vår ambition är att arbeta för en hållbar utveckling av Umeå och för att göra det behöver vi vara många som hjälps åt. Vi är övertygade om att vi behöver en enad målbild för Umeå och vi har därför valt att ha samma vision som Umeå kommun, ett Umeå som genom hållbar tillväxt når 200 000 invånare år 2050. Tillsammans får vi kraften att skapa stora värden för både lokala och globala mål inom hållbarhet.

Kunskapsstaden – möjliggöraren för ett hållbart Umeå

Den hållbara staden vi ser i horisonten, där människor får goda förutsättningar att leva, verka och bo hållbart, förverkligas genom att fortsätta utveckla området i Umeå vi kallar för Kunskapsstaden – området som skapas när vi kopplar samman centrum och Universitetsstaden. Utvecklingen av Kunskapsstaden bygger på våra fyra nyckelinsikter:

  • Koppling: centrum och Universitetsstaden
  • Koncentration: ett levande centrum
  • Kunskap: företag som producerar ny kunskap
  • Kommunikationer: tillgänglighet

Dessa fyra insikter är direkt kopplade till de globala målen och väl förankrade i vår affärsstrategi, de ligger till grund för våra prioriteringar och beslut som guidar oss på vägen mot visionen. Vårt projekt Östra Station är ett konkret exempel på hur vi bidrar till hållbar tillväxt genom att ta tillvara på de möjligheter som finns i vår stad.

Läs vår Hållbarhetsberättelse 2022