Projekt för det bästa umeå

Vi gör vårt största bidrag till Umeås hållbara utveckling när vi gör det vi kan bäst – att utveckla, bygga och förvalta – i dialog och samverkan med andra.

Vi bidrar till vår vision om det bästa Umeå genom våra projekt. Utifrån våra affärsmål och nyckelinsikter om staden identifierar vi vilka projekt vi investerar i. Vi väljer att samarbeta med arkitekter som utmanar oss, tänker helhet och långsiktigt. Tillsammans lyfter vi blicken från en enskild byggnad till ett samhällsperspektiv. Ambitionen är att varje projekt ska bidra mer till helheten än det enskilda projektet och gynna hållbart företagande och ett hållbart liv.

Vår styrka är vår helhetskompetens, vår långa erfarenhet och vårt breda erbjudande. Vi utvecklar, bygger och förvaltar fastigheter inom en och samma koncern. Det ger oss goda förutsättningar och gör att vi kan säkerställa kunskap och kvalitet genom hela projektprocessen.

Vi tar ansvar för att de fastigheter vi bygger är långsiktigt hållbara. Den stabila grunden gör också att vi kan möta dig som kund på ett flexibelt och lösningsorienterat sätt. När vi för dialog och samverkar med våra intressenter får vi gemensam kraft att skapa störst värde kopplat till såsom lokala tillväxtmål samt globala mål inom hållbarhet. Då utvecklar vi tillsammans ett tryggt och attraktivt Umeå som ger människor och företag möjlighet att agera hållbart.