För våra leverantörer

Här har vi samlat information till dig som är leverantör till oss.

Uppförandekod

Uppförandekoden beskriver hur vi ska agera för att leva upp till Balticgruppens ställningstaganden och värderingar. Den är utformad för att ge vägledning kring hur vi ska agera för att göra rätt, i affärsmässiga relationer och i övriga relationer, samt ger en guidning i potentiellt svåra situationer.

Koden gäller för samtliga medarbetare och representanter för Balticgruppen.

Klicka här för att ta del av vår uppförandekod.

Fakturering

Ta del av våra faktureringsuppgifter här.

Tekniska anvisningar

Våra tekniska anvisningar hittar du här.