Visselblåsarfunktion

Visselblåsarfunktionen möjliggör att anonymt kunna larma om eventuella missförhållande inom Balticgruppen. Det bidrar till att säkerställa att vi har en sund organisation. CRD Protection är leverantör av funktionen och de är en oberoende och objektiv partner.  

Genom visselblåsarfunktionen kan medarbetare, kunder, leverantörer, entreprenörer och andra personer med arbetsrelaterad koppling till Balticgruppen anonymt rapportera om eventuella missförhållande inom företaget. På så sätt kan oegentlighet inom olika verksamheter fångas upp och därefter hanteras av en extern och objektiv partner, vilket CRD Protection är.

Rapporteringsverktyget ligger utanför Balticgruppens system och går direkt till CRD Protection. Det medför att vi på Balticgruppen inte har någon insyn i eventuella anmälningar.

Om en anmäla sker, och som ligger inom ramen för visselblåsarlagen, tar CRD Protection kontakt med Balticgruppens styrgrupp för vidare åtgärder.

Det här är Balticgruppens styrgrupp

Balticgruppens styrgrupp består av två personer, dessa är:

VD och koncernchef
HR- och kommunikationschef

Om behov uppstår verkar ekonomichef som ersättare.

Anmälan är anonym

Inga personuppgifter samlas in, såvida du inte väljer att ange dina personuppgifter.

Klicka här för att komma till CRD Protections hemsida