Visselblåsarfunktion

Visselblåsarfunktionen möjliggör att anonymt kunna larma om eventuella missförhållande inom Balticgruppen. Det bidrar till att säkerställa att vi har en sund organisation.

Genom visselblåsarfunktionen kan medarbetare, kunder, leverantörer, entreprenörer och andra personer med arbetsrelaterad koppling till Balticgruppen anonymt rapportera om eventuella missförhållande inom företaget. På så sätt kan oegentlighet inom olika verksamheter fångas upp och därefter hanteras.

Rapporteringsverktyget vi använder heter Evity.

Anmälan är automatiskt anonym

Evity samlar inte in några personuppgifter och din anmälan är automatiskt anonym, såvida du inte väljer att ange dina personuppgifter i meddelandet.

Om en anmälan sker, skickas den till Balticgruppens styrgrupp för vidare åtgärder.

Det här är Balticgruppens styrgrupp

Balticgruppens styrgrupp består av två personer, dessa är:

VD och koncernchef
HR- och kommunikationschef

Om behov uppstår verkar ekonomichef som ersättare.

Klicka här för att göra en anmälan.