Balticgruppen utvecklar och förvaltar fastigheter i Umeå

Företagets rötter och hjärta finns i Umeå. Inom alla de områden vi verkar är vårt mål att stärka Umeås attraktionskraft och bidra till att alla som bor och verkar här kan göra det med de bästa förutsättningarna.

Affärsidén går ut på att identifiera intressanta möjligheter som utvecklar staden genom att bygga, förvärva och utveckla fastigheter för långsiktig förvaltning i egen regi. Vi är och har varit delaktiga i uppförandet av flera uppmärksammade byggnader och områden i Umeå. Väven, Utopia Shopping, Skulpturparken och Konstnärligt campus är några av dem.

Balticgruppens grundare Krister Olsson myntade uttrycket ”Det som är bra för Umeå, är bra för Balticgruppen”. Det använder vi varje dag som riktmärke i alla våra verksamheter.