Om Balticgruppen

Balticgruppen är ett Umeåbaserat privat fastighetsbolag som utvecklar, bygger och förvaltar fastigheter sedan 1987. Vi brinner för det bästa möjliga Umeå – ett Umeå som har 200 000 invånare år 2050 genom hållbar tillväxt. Ett Umeå där det är attraktivt att leva, verka och bo.

För att bygga en attraktiv stad behöver vi vara många som hjälps åt. Vårt största bidrag är kunskap om Umeå och stadsutveckling. Genom att föra dialog med våra kunder, näringslivet, samhällsaktörer och Umeåbor tar vi del av nya perspektiv och får viktiga insikter. På så sätt kan vi identifiera möjligheter och ständigt förbättra vår kundleverans, som på lång sikt bidrar till att utveckla Umeå. Vi samverkar över sektorsgränser för att hitta gemensamma lösningar för staden. Det gör att vi tillsammans kan utveckla ett tryggt och levande Umeå, med funktioner och kvaliteter som ger både människor och företag förutsättningar att agera hållbart.

Vår styrka är vår långa erfarenhet tillsammans med vårt breda erbjudande. Det innebär att vi kan möta våra kunder på ett flexibelt och lösningsorienterat sätt, med högkvalitativa leveranser inom utveckling, bygg och förvaltning. Vi arbetar aktivt för att våra värderingar – handlingskraft, engagemang och professionalitet – ska genomsyra företagets kultur och alla leveranser. Långsiktiga relationer med våra samarbetspartners och vår omvärld är en förutsättning för vår utveckling.

Balticgruppens historia präglas av delaktighet i spännande och komplexa projekt, som skapar utrymme för upplevelser som både Umeåbor och stadens besökare kan ta del av. Vi är och har varit involverade i uppförandet av uppmärksammade byggnader och områden i Umeå. Några exempel är Konstnärligt campus, kvarteret Utopia, Väven och Skulpturparken.

Styrkan bakom vår flexibla och lösningsorienterade kundleverans finns i den samlade bredden i våra tre verksamhetsområden:

Utveckling

Vår utvecklingsverksamhet bedriver projekt- och fastighetsutveckling i tidiga skeden. Arbetet innefattar bland annat utredningar, tidiga skisser, exploateringsfrågor, kontakt med kommunen i detalj- och översiktsplanering, förhandlingar och mycket annat som föregår själva byggandet.

Byggprojekt

Vår verksamhet byggprojekt ansvarar för genomförandet av större projekt och hyresgästanpassningar.

Förvaltning

Vår förvaltningsverksamhet tar hand om dig som kund och hyresgäst. Här hanterar vi också den löpande tekniska och ekonomiska förvaltningen av våra fastigheter.

Fakta om Balticgruppen

Bakgrund: Balticgruppen AB har sina rötter i Umeå och grundades av Krister Olsson 1988. Sedan 2016 är Jonas Olsson ensam ägare efter en planerad generationsväxling.
Fastighetsbestånd:
ca 260 000 kvm
Fastigheter: 45 st
Lokalhyreskontrakt: 325 st
Utvecklings-, bygg- och förvaltningserfarenhet: hotell, kulturhus, universitetslokaler, landstingslokaler, kommunala verksamheter, bibliotek, Gymnastikens hus, hjälpmedelscentral, museum, butiker, restauranger, kontor, galleri, galleria, villor, lägenheter, radhus, science park, bostadsrätter, ICA Maxi, ICA Kvantum, bank, kedjehus, kulturminnesmärkta byggnader, idrottsanläggning, spa med mera.