Behandling av personuppgifter vid felanmälan

När du gör en felanmälan till oss behöver du ange personuppgifter för att vi ska kunna kontakta dig. Personuppgifter som behandlas är de som du noterar i formuläret och innefattar:

  • Namn
  • E-post
  • Mobil


Övriga uppgifter som du tillhandahåller genom fritext fält eller bifogade filer.
Vi behandlar uppgifterna för att kunna fullgöra vår skyldigheter som fastighetsägare alternativt fastighetsförvaltare.

Vi behandlar uppgifterna för att kunna fullgöra vår skyldigheter som fastighetsägare alternativt fastighetsförvaltare.

Så här länge sparas dina uppgifter

Dina uppgifter sparas i ett år efter kvittering varefter de anonymiseras.

För att läsa mer om Balticgruppens generella information avseende behandling av personuppgifter klicka här.