BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER VID INNKOMMANDE SAMTAL

För att kunna fullgöra våra skyldigheter som fastighetsägare, alternativt fastighetsförvaltare, behöver vi vara tillgängliga dygnet runt.

När du ringer till oss under kontorstid 08:00-16:30 kommer du i de flesta fall till direkt vår växel. När det är upptaget hos oss, vid ej svar, under lunchen 12:00-13:00 samt utanför kontorstid vidarekopplas du till vår svarstjänst Responda.

Vid frånvaro i vår egen växel vid t ex sjukdom eller semester vidarekopplas du direkt till vår svarstjänst Responda.

Vid felanmälan och meddelanden (e-post och sms) behöver du ange personuppgifter för att vi ska kunna kontakta dig.

Personuppgifter som behandlas är:

Namn

Företag (vid meddelanden)

E-post

Mobil eller direktnummer

Vid hjälp med felanmälan behöver du också ange:

Adress

Information om husdjur (för privata hyresgäster)

Vi behandlar uppgifterna för att kunna fullgöra våra skyldigheter som fastighetsägare alternativt fastighetsförvaltare.

SÅ HÄR LÄNGE SPARAS DINA UPPGIFTER

Hos Responda raderas uppgifterna efter 3 månader.

I vårt ärendehanteringssystem sparas dina uppgifter i ett år efter kvittering varefter de anonymiseras.

För att läsa mer om Balticgruppens generella information avseende behandling av personuppgifter klicka här.