Avsiktsförklaring 2.0

Alla barn och unga har rätt till rörelse!

Med Change the Game vill vi öka rörelserikedomen hos barn och unga. Att vara rörelserik är nämligen lika viktigt som att kunna räkna, skriva och läsa. Det är också grundläggande för att barn och unga ska vilja prova på och utvecklas inom olika idrotter utifrån deras villkor. Vi vill att så många som möjligt ska ha lusten och förmågan att röra sig – så mycket som möjligt, så länge som möjligt!

Rörelserik! Att med motivation, självförtroende, kunskap, förståelse och fysisk kompetens värdesätta och utveckla ett livslångt intresse för fysisk aktivitet.*

Se årets film om Change the game här.

1. Startskottet

Balticgruppen verkar för en positiv samhällsutveckling, är en engagerad sponsor av idrottsföreningar och har över tid sett ett behov av att stärka barns och ungas rätt till rörelse. Därför grundades 2014 Change the Game, som syftar till att öka rörelserikedomen hos den yngre generationen och nå fler än elitspelarna: inte bara idrottsföreningarnas aktiva, utan alla Umeås barn och ungdomar.

2. Forskningen visar vägen

Dagens forskning talar om vikten av att barn och unga rör på sig så tidigt, så ofta och på så många olika sätt som möjligt. Om vi lyckas med detta kommer fler att få ett långsiktigt hälsosamt liv. Fler kommer också att få chansen att prova på, utveckla sig inom och bli bra på olika idrotter.

3. 100% rörelserika barn och unga

Tänk dig en verklighet där alla barn och unga är rörelserika. Vi tror att det är möjligt. För att uppnå det behöver vi sprida kunskap och inspiration till barn, unga, föräldrar och ledare. Vi behöver också hitta verktyg som hjälper oss att mäta rörelserikedomen idag och i morgon. Vårt bidrag är bland annat kunskapsspridande aktiviteter och ett långsiktigt arbete med att skapa ett helt nytt index för barn och ungas rörelserikedom.

4. Ett viktigt lagbygge

Change the Game är en rörelse som genererar rörelse. Ju fler vi är, desto större blir effekterna – alla barn, unga och vuxna räknas. Vi som stolt står bakom satsningen är Balticgruppen med hjälp av Idrottshögskolan vid Umeå universitet, SISU Idrottsutbildarna och Umeå kommun samt Balticgruppens sponsrade idrottsföreningar, IF Björklöven, IBK Dalen IK Fjällvinden, IKSU innebandy, UHSK, Umeå Bskt, Umeå FC, IFK Umeå skidor och Umeå IK FF.

* International physical literacy association

Läs mer om Change the Game här.