Så här behandlar vi personuppgifter vid en hyresoffert

Balticgruppen behandlar endast personuppgifter när det finns en laglig grund. Vi behandlar personuppgifter för att kunna utföra vårt uppdrag som fastighetsförvaltare, fastighetsutvecklare och arbetsgivare.

Här följer exempel på personuppgifter som vi behandlar:

  • Namn
  • Telefonnummer
  • E-postadress

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att kunna skapa hyresoffert vid förfrågan. 

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vi samlar in dina personuppgifter på följande sätt: 

  • Du tillhandahåller oss dem direkt. 
  • Från offentliga register, till exempel hitta.se eller från hemsidor. 

Dina personuppgifter behandlas på ett betryggande sätt

Vi har rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast medarbetare och andra personer inom organisationen, som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter, ska ha tillgång till dem. 

Våra IT-system har din integritet i fokus och skyddar mot intrång, förstöring samt andra händelser som kan innebära en risk för din integritet. 

Vi har en policy för IT för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert. 

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part så länge du inte är kund hos oss.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Balticgruppen kommer att behålla dina uppgifter så länge vi har ett ändamål för detta, det vill säga under själva utförandet och så länge du har kontakt med oss.