Riktlinjer för behandlingen

Balticgruppen behandlar endast personuppgifter när det finns en laglig grund. Vi behandlar personuppgifter för att kunna utföra vårt uppdrag som fastighetsförvaltare, fastighetsutvecklare och arbetsgivare.

Här följer exempel på personuppgifter som vi behandlar:

 • Namn
 • Personnummer
 • Bostadsadress
 • Telefonnummer
 • E-postadress

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

 • För att du söker bostad eller lokal hos oss.
 • För att kunna fullgöra avtal.
 • För att som fastighetsägare och förvaltare kunna tillhandahålla väsentlig information om våra projekt och andra typer av förändringar som sker i våra fastigheter.
 • För att du är intresserad av att söka jobb hos oss.
 • För att potentiell köpare ska få ta del av hyresavtalsinformation vid en försäljning av en fastighet och/eller bolag.

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vi samlar in dina personuppgifter på följande sätt:

 • Du tillhandahåller oss dem direkt.
 • Vid registrering av användare via Mina sidor (Läs mer här.)
 • Från offentliga register, till exempel hitta.se.
 • Inför utskick av enkäter och undersökningar, till exempel NKI-, NHI- och NPS-undersökning.
 • När du skapar en intresseanmälan via marknadsplatsen Objektvision.
 • När du söker anställning hos oss eller på annat sätt kontaktar oss.
 • Uppgifter vid registrering i vår kundapp i Utopia.
 • När du anlitar någon av våra medarbetare.
 • Vid ett köp av en fastighet och/eller bolag.

Dina personuppgifter behandlas på ett betryggande sätt

Vi har rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast medarbetare och andra personer inom organisationen, som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter, ska ha tillgång till dem.

Våra IT-system har din integritet i fokus och skyddar mot intrång, förstöring samt andra händelser som kan innebära en risk för din integritet.

Vi har en policy för IT för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vi lämnar endast ut dina personuppgifter till tredje part om det är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi speciella avtal såsom personuppgiftsbiträdesavtal och sekretessavtal som säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

I händelse av försäljning av en fastighet och/eller bolag kan dina personuppgifter delas med tredje part.

Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Balticgruppen kommer att behålla dina uppgifter så länge du är kund hos företaget, samt i ytterligare två år, till exempel för utlämnande av avtal till personuppgiftsägaren och eventuella överklaganden. Därefter kommer de att sparas för olika lagkrav, som exempelvis bokföringslagen, garanti- och ansvarsfrågor. När den tiden har passerats kommer dina personuppgifter att tas bort eller anonymiseras.