Kamerabevakning i kvarteret Forsete och gallerian Utopia

I kvarteret Forsete och gallerian Utopia har vi kamerabevakning i syfte att förhindra och utreda brott. Lagring av data sker i 30 dagar.

Bevakade utrymmen

Vi bevakar allmänna utrymmen inomhus som exempelvis:

  • Trapphus
  • Galleria
  • Garage
  • Allmänna personalutrymmen

Registrerades rättigheter

Som bevakad kan du utöva flera rättigheter, särskilt rätten att få tillgång eller radering av dina
personuppgifter.

Kontaktuppgifter till Personuppgiftsansvarig

Balticgruppen AB 
Rådhusesplanaden 2C, Box 489, 901 09 Umeå 
090-71 72 00 
integritet@balticgruppen.se