Ny organisation för nästa steg

Vår vision är ett Umeå som år 2050 är 200 000 invånare genom hållbar tillväxt. Det senaste året har vi arbetat fram en affärsplan som ska stötta oss i arbetet mot det bästa Umeå. Vi arbetar just nu med att implementera affärsplanen och ett led i arbetet innebär att vi fortsätter att utveckla vår organisation för att bygga ETT Balticgruppen som ska möta våra kunder och vår omvärlds förväntningar framåt.

1 januari 2019 fusioneras Balticgruppen Fastighet in i moderbolaget Balticgruppen AB och som fastighetschef har vi rekryterat Roger Granberg. Roger kommer närmast från Akademiska hus där han har haft en liknande roll. Roger börjar sin tjänst i december. I övrigt är fastighetsorganisationen intakt, utan förändringar i organisationsstruktur, ansvar och befogenheter.

Ytterligare en sammanslagning sker 1 januari 2019 då Balticgruppen Entreprenad AB fusioneras in i Balticgruppen Bygg AB. Vi rekryterar just nu produktionschefer till den nya organisationen.

HR, kommunikation och IT samlas i en stabsfunktion och kommer att ledas av Susanne Waleij. Hon har de senaste sju åren byggt upp HR-verksamheten som HR-chef hos oss. Nu tar vi nästa steg mot en starkare intern struktur som ska utgöra plattformen för vår leverans. Susanne började sin nya roll den 1 oktober.

Till våra nystartade Great Space hubbar i centrum och på universitetsområdet har vi rekryterat Matilda Henningsson som Community Manager, hon börjar den 1 januari 2019. Matilda har lång erfarenhet av entreprenörskap och företagande och kommer närmast från Svenskt Näringsliv där hon haft rollen som projektledare.
Våra företagshubbar erbjuder entreprenörer och tillväxtbolag kontorsplatser i en gemensam, öppen och kreativ yta s.k. co-working och som skapar förutsättningar för Umeå fantastiska företag,

Balticgruppen ledningsgrupp består från den 1 oktober av David Carlsson (VD), Mattias Forsström (ekonomichef), Susanne Waleij (HR/IT- och kommunikationschef), Björn Johansson (exploateringschef), Thomas Persson (VD Balticgruppen Bygg) och Roger Granberg (fastighetschef från december 2018).

David Carlsson blir ny VD för Balticgruppen

Ägaren Jonas Olsson som varit VD sedan 2010 går 1 oktober in i rollen som arbetande styrelseordförande för Balticgruppen, samtidigt som David Carlsson blir ny VD.

– Umeås utveckling till den bästa staden att bo, leva och verka i är det jag brinner för, och i rollen som arbetande styrelseordförande får jag möjlighet att lägga fullt fokus på Balticgruppens långsiktiga strategier, säger Jonas Olsson.

Den nya rollen innebär fortsatt hundraprocentigt engagemang i Balticgruppen, men med fokus på långsiktiga strategier och fastighetsutveckling.

David Carlsson, som är Vice VD idag, kom till Balticgruppen från Akademiska Hus i december 2016, och kliver nu in i rollen som VD.

– Balticgruppen är ett enastående bolag och det är med stor ödmjukhet jag tar emot förtroendet att leda detta fantastiska team och den breda verksamhet som är Balticgruppen, säger David Carlsson.

Första prioritering är att implementera den affärsplan som Jonas, tillsammans med David och ledningsgruppen, arbetat fram för bolagets nästa steg.

– Vi bygger på Balticgruppens styrkor samt den djupa och breda kunskap som vi har om att bygga stad i Umeå. Vårt mål och drivkraft är ett Umeå som har 200 000 invånare år 2050 genom hållbar tillväxt, och för att klara av det behöver vi som stad tänka nytt kring förtätning, koppling mellan centrum och Umeå universitetsstad, att skapa förutsättningar för kunskapsföretag och kring hur vi ska röra oss hållbart i staden, säger David Carlsson.

Balticgruppen är en framsynt samhällsutvecklare, som drivs av kärlek till Umeå. Företaget har under decennier bidragit till Umeås stadsutveckling genom satsningar som Konstnärligt campus med både utbildning och folkbildning, kulturhuset Väven, och kvarteret Forsete med både handel, upplevelser och boende i samma centrala kvarter. Balticgruppen går nu mot visionen om det bästa Umeå, genom att tillsammans med kunder, samarbetspartners, akademi och medborgare fortsätta bygga kunskap och sedan aktivera den kunskapen i visionära projekt för att bygga en attraktiv stad.

Balticgruppen och Great Space öppnar nu även i Umeå centrum

Umeås kunskapsintensiva näringsliv blomstrar och nu har det blivit dags att göra plats för mer innovation i centrum. Det är Balticgruppen som står bakom initiativet med att öppna en Great Space hub i Umeå centrum. Syftet är att binda ihop centrum med Universitetsstaden genom att erbjuda företagshubbar på båda platserna.

– Vi skapar förutsättningar för att Umeå ska växa genom att göra plats för fler Umeåföretag. Vi har sett Umeås potential när det gäller kunskapsintensiv innovation. Universitetet som kunskapsnav och den entreprenöriella andan i staden är starka drivkrafter. Great Space hubben i centrum blir en länk till Great Space hubben i Universitetsstaden så att samma kunskapsutveckling får utrymme även i Umeå centrum, säger David Carlsson, vice vd på Balticgruppen.

Konceptet att erbjuda entreprenörer och tillväxtbolag medlemskap som ger tillgång till kontorsplatser i en gemensam öppen och kreativ yta kallas co-working och har blivit en uppskattad företeelse runt om i världen. Den nya företagshubben kommer att få ett attraktivt läge i samma kvarter som Utopia-gallerian med utsikt över Rådhustorget. Balticgruppen har sedan tidigare kommunicerat att man även avser att öppna en Great Space hub i Uminova Sience park i Universitetsstaden. Den kommer att öppna i början på 2019. Medlemsföretagen kommer enkelt kunna röra sig mellan Universitetsstaden och centrum. (läs mer om satsningen i Universitetsstaden här https://www.fastighetssverige.se/artikel/balticgruppen-och-great-space-skapar-plats-for-umeaforetag-28790)

– Balticgruppens vision är att skapa det bästa möjliga Umeå. För att nå dit behöver vi som etablerad aktör ta vårt ansvar och bidra till att nystartade bolag och företag i tillväxtfas lyckas. Det är när hela stadens styrkor kommer till uttryck och när entreprenörer inom en rad olika branscher kan verka här som vi får en hållbar tillväxt, säger David Carlsson.

– Great Space hubben ger entreprenörer tillgång till flexibla kontorsplatser, nätverk av potentiella investerare och mentorer samt ett stimulerande program av föreläsningar workshops och utbildningar. Greate Space etablerade koncept har visat sig mycket framgångsrikt och nu får företagen i Umeå alltså samma möjlighet, säger Petter Ekman, vd för Great Space Sweden

Great Space hubben i centrum kommer att öppna den 1 november med över 800 kvm kreativa ytor inrymmande flexibla arbetsplatser, små kontor, mötesrum och eventytor.

För ytterligare information, kontakta:

David Carlsson, Vice VD Balticgruppen

070 – 646 31 19

David.carlsson@balticgruppen.se

Balticgruppen och Great Space skapar plats för Umeåföretag

I början av 2019 slås portarna upp till en helt ny företagshubb i Umeå universitetsstad. Balticgruppen och VK Media genom fastighetsbolaget Gazette står bakom initiativet i samarbete med Great Space. Här får entreprenörer och nystartade bolag tillgång till flexibla kontorsplatser, nätverk av potentiella investerare och mentorer samt ett stimulerande program av föreläsningar workshops och utbildningar.

– För att skapa det bästa möjliga Umeå behövs ett blomstrande näringsliv. Grunden i en hållbar tillväxt är att det finns förutsättningar för entreprenörskap som tar vara på människors engagemang och drivkrafter. Vi är ett stort lokalt företag och ser att vi har en bra position för att bidra till detta, berättar David Carlsson, vice vd på Balticgruppen.

Konceptet att erbjuda entreprenörer och tillväxtbolag kontorsplatser i en gemensam öppen och kreativ yta, kallas co-working och har blivit en uppskattad företeelse runt om i världen. Här erbjuds dessutom tillgång till ett unikt nätverk av investerare, mentorer och aktiviteter som föreläsningar och workshops.

-Det finns en imponerande entreprenörsanda i Umeå. Med Great Space och vårt internationella nätverk av investerare och partners ger vi nu Umeås entreprenörer tillgång till ett helt ekosystem för att lyckas med sin tillväxt, säger Petter Ekman, VD i Great Space Sweden.

Balticgruppen som är Umeås största privata fastighetsbolag beskriver sitt engagemang i Umeå som det viktigaste motivet till satsningen.
– Vår vision är ett Umeå som har 200 000 invånare år 2050 genom hållbar tillväxt. För att nå dit behöver vi samarbeta med andra etablerade aktörer. Vi behöver även se till att det finns platser där bolag i olika utvecklingsfaser får chansen att jobba tillsammans och möjlighet att både växa och krympa. Det kommer att bli en levande samlingsplats för bolag i kunskapsintensiva branscher, säger David Carlsson.

Företagshubben kommer att ligga i företagsparken Uminova Science Park som ligger i Umeå universitetsstad. De bolag som finns där i dagsläget är innovativa företag inom medicin, teknik och IT. Den omedelbara närheten till universiteten och Norrlands universitetssjukhus skapar en inbjudande mötesplats.

– VK Media vill bidra till att utveckla den spännande innovationsmiljön som finns i gränslandet mellan universitetet och näringslivet, säger Sture Bergman, VD VK Media.

Det finns mycket som pekar på behovet av en positiv samlingsplats för entreprenörskap och innovation i Umeå universitetsstad.
– Just nu har vi två ”centrum”, istället för en kärna som bär hela stadens styrkor. Genom att utveckla företagande och innovation ser vi en möjlighet att skapa en starkare koppling mellan Universitetsstaden och centrum där de flesta företag finns idag, säger David Carlsson.

Företagshubben kommer öppna i början av 2019 i Uminova Science Park och rymma ca 40 flexibla kontorsplatser.

Fakta
Fastighetsbolaget Gazette ägs till 50 % av Balticgruppen AB och till 50 % av VK Media AB. Verksamheten består i förvaltning av fastigheter i Umeå och fastighetsbeståndet omfattar ca. 125 000 kvm uthyrningsbar yta med främst lokaler men även ett mindre bestånd bostäder. Bolaget förvaltas av Balticgruppen Fastighet AB.

För ytterligare information, kontakta:
David Carlsson, Vice VD Balticgruppen
070 – 646 31 19
David.carlsson@balticgruppen.se

Petter Ekman, VD Great Space
070 – 699 57 55
petter@greatspace.se

Vi brinner för Umeå och stans utveckling

Start

Kvarteret Skruven blir nytt stadskvarter

Kvarteret Skruven, bild av Utopia

Det nu obebyggda parkeringsområdet mellan Magasinsgatan och Götgatan blir plats för ett nytt stadskvarter. Kvarteret Skruven är den senaste i raden av Balticgruppens satsningar på ett tryggt och levande centrum med fler bostäder och verksamheter.
– Tomten är en fantastisk potential för oss i vårt arbete med Umeås utveckling. En tät, koncentrerad stad, byggd för att man ska kunna leva ett hållbart och attraktivt liv, är viktigt för ett Umeå som genom hållbar tillväxt når 200 000 invånare år 2050, säger Jonas Olsson, VD Balticgruppen.

Balticgruppen har förvärvat den norra halvan av kvarteret Skruven och äger nu hela kvarteret. Idéarbetet, som genomförts i ett parallellt uppdrag med Utopia Arkitekter och Link, har lett fram till ett stort bostadsprojekt med verksamheter av olika slag, framförallt i gatuplan.

Kvarteret Skruven bidrar till förtätning och en trygg stad där människor rör sig under hela dygnet, precis som systerprojekten Glitne på Utopiakvarterets tak, utvecklingen i kvarteret Balder som till exempel gjort plats för Aleris etablering i Umeå, och planerna för utveckling i kvarteret Brage.
– Vi brinner för det bästa möjliga Umeå och just nu ser vi att de största behoven för stadens utveckling handlar om förtätning och om kopplingen mellan centrum och universitetsstaden. Vi är stolta att kunna utveckla kvarteret Skruven i den linjen, säger Jonas Olsson.

Detaljplaneansökan är inlämnad, men tidsplanen för kommunens process är ännu inte fastställd. Tills detaljplanen är klar och markarbeten kan påbörjas kommer tomten användas som parkeringsplats, precis som idag.