Marielund – Umeås nya mötesplats

Under 2011 förvärvade Balticgruppen fastigheten Etern 3 på Mariehemsvägen 8. Området har en hög befolkningstäthet. Inom en radie av 3 kilometer bor nämligen 45 000 av Umeås invånare. Området fortsätter att utvecklas och nu står det klart att Umeå kommun utökar sin verksamhet i Marielundshallen till det dubbla.

Balticgruppen äger och förvaltar fastigheten med tillhörande parkeringsytor. Tack vare förvärvet kan vi nu vara med och utveckla denna del av Umeå.

Verksamheterna som hitintills har flyttat in på Marielund är ICA Kvantum, Burger King, Umeå kommun (Gymnastikens hus), Hjälpmedel Västerbotten och Tolkcentralen. Under våren 2017 flyttar frisören TrenD by WiXners in och under hösten 2017 är de utökade aktivitetsytorna för Umeå kommun klara. Vår förhoppning är att antalet verksamheter fortsätter att öka under 2017/2018.

Sammansättningen av verksamheter i huset gör att det skapas en plats där många människor i alla åldrar rör sig, vilket ger förutsättningar för en trygg och säker miljö.

– Vi är otroligt glada över den bredd av verksamheter som byggnaden inrymmer och jag tror att detta gynnar både området kring Mariehem och Marielund men även Umeå i stort, säger David Carlsson, VD Balticgruppen.

Byggnaden har från start haft fantastisk potential med sina drygt 16 000 kvadratmeter. Under 2015 påbörjades ombyggnationer tillsammans med arkitektkontoret Link Arkitektur för att skapa en ny destination och mötesplats för Umeås befolkning. Närheten till natursköna miljöer vid Nydalasjön, cykel- och gångbanor i alla väderstreck, bussförbindelser och direkt anslutning med E4:an gör området tillgängligt för hela Umeå men även för förbipasserande. Området ligger även i närheten av Norrlands största arbetsplatsområde Universitetsstaden med Umeå universitet, Norrlands Universitetssjukhus och Uminova Science Park.

Verksamheter

Västerbottens Läns Landstings verksamhet Hjälpmedel Västerbotten erbjuder specialiststöd för att personer med rörelsehinder, kognitiva nedsättningar och kommunikationssvårigheter ska få rätt hjälpmedel.

Umeå kommun flyttade in i sina lokaler under i november 2016. I januari öppnade de upp verksamheten Gymnastikens hus som är en del av den nya Marielundshallen. Gymnastikens hus har länge funnits i tankarna för kommunen och nu har den äntligen blivit verklighet. En samlingsplats för olika typer av rörelseaktiviteter för både barn, ungdomar och vuxna. Deras lokaler omfattar drygt 1 800 kvadratmeter och innehåller gymnastik, omklädning, läktare och mycket mer.

I slutet av 2017 utökar kommunen sin yta med nästan det dubbla, där bland annat olika typer av mattsporter ska inrymmas.

ICA Kvantum öppnade en ny stor butik för att möta den ökande inflyttningen. ICA Kvantum erbjuder en hög andel färskvaror, många allergianpassade, hälsoriktiga och ekologiska alternativ samt ett lokalt sortiment.

Burger King slog upp portarna till Umeås första hamburgerrestaurang under hösten 2016 och ligger i direkt anslutning till ICA Kvantum.

Tolkcentralen flyttar under april månad från sina lokaler på Vasagatan 12 i centrala Umeå upp till Marielund. Tolkcentralen är en del av Västerbottens läns landsting och erbjuder vardagstolkning till hörselskadade, vuxendöva, döva och personer med dövblindhet.

ArT by WiXners utökar sin verksamhet med en andra frisörsalong i Umeå. Salongen vid namn TrenD by WiXners öppnar under våren och kommer att bli ett bra komplement till övriga verksamheter.