Utskick om våra projekt och planbesked

Du som får utskick från oss som innehåller information om våra projekt finns med i vårt register över de personer som äger en fastighet i anslutning till ett av våra byggprojekt. Vi hanterar dina personuppgifter med ändamålet att göra ett engångsutskick till dig för att exempelvis berätta om kommande byggnationer i närheten där du bor. Vi har därför och har ett berättigat intresse av att samla in ditt namn och kontaktuppgifter. Vi har inhämtat dina personuppgifter från offentliga register. Vi kommer inte att spara dina kontaktuppgifter. 

Som registrerad har du ett antal rättigheter exempelvis, du kan när som helst kontakta oss för begäran om ett kostnadsfritt registerutdrag avseende vilka personuppgifter vi har registrerade om dig, önskemål om att begränsa hanteringen av dina personuppgifter, invändning mot behandlingen av personuppgifter eller önskemål om radering eller korrigering av personuppgifter.  

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du inlämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. 

Klicka här för att ta del av våra kontaktuppgifter