Vanliga frågor Östra Station

Här har vi listat de vanligaste frågorna om bostäderna på Östra Station.

När får jag återkoppling om min bokningsanmälan?

Mäklarna på Boporten hanterar alla bokningar och de kommer i tur och ordning, utifrån det att din anmälan skickats in, kontakta dig. Detta arbete kan ta flera dagar – Boporten hör av sig till dig så snart det är din tur.

När kan jag flytta in i lägenheten? 

Inflyttningen är preliminärt beräknad att starta under sista kvartalet 2024. Huset har två trapphus, A samt B, och inflyttningen sker i två etapper. Trapphus A färdigställs först och därefter trapphus B.

Vad finns det för möjlighet till garage och parkering?  

Det kommer att finnas garageplatser att hyra via oss på Balticgruppen, i husets källare. Månadskostnaden är ej fastställd för närvarande.

Finns det möjlighet att göra tillval?

Ja, det kommer att finnas möjlighet att göra tillval. Tillvalsbroschyr med andra valbara utbud och tilläggskostnader kommer att presenteras under hösten 2021. Den design som Wingårdhs Arkitekter omsorgsfullt har valt – och som ingår för samtliga bostäder, är medveten för att vara hållbar över tid, både design och miljömässigt.  

Hur vet jag vilket väderstreck lägenheten har?

På varje bofaktablad som finns via lägenhetsväljare hittar du en norrpil samt en markering för vilket läge i byggnaden lägenheten ligger placerad. Du kan även ta del av den situationsplanen som finns nedan.

Situationsplan som visar huset ovanifrån.

Hur högt ovanför omkringliggande torg/gata blir första bostadsplanet?

Avståndet från marken till golvnivån på första bostadsplanet är som lägst cirka fem meter, vid huvudentrén i öster. Avståndet varierar runt huset då marken sluttar nedåt mot älven.

Vad ska byggas i området?

Östra Station ska bli en levande och trygg stadsdel och kommer på sikt fyllas med fler bostäder, kontor, restauranger, livsmedelsbutik, gym, service och lösningar inom hållbara kommunikationer. Totalt planeras det för fyra hus och vi har som ambition att färdigställa den nya stadsdelen så snart vi kan. Två av de fyra husen närmast tågstationen Umeå Östra färdigställs parallellt, för övriga kvarter finns ännu ingen klarlagd tidsplan. Information om byggnationerna på området kommer att kunna följas via vår hemsida. 

Här växer den nya stadsdelen Östra Station fram.

När öppnar Coop?

Coop etablerar en livsmedelsbutik i bottenplan och kommer att vara igång med sin verksamhet när inflyttningen i huset sker. Information om byggnationerna på området kommer att kunna följas via vår hemsida. 

Vem ska bygga projektet? 

Byggherre blir Balticgruppen Bygg AB. 

Kan juridisk person köpa en bostadsrätt?

Ja, en juridisk person kan köpa en lägenhet i brf Östra Station. 

Vad innebär ett upplåtelseavtal?

Ett upplåtelseavtal är det slutliga avtalet mellan dig som köpare och bostadsrättsföreningen – och innebär att föreningen upplåter lägenheten till dig som köpare. Avtalet kräver att föreningens ekonomiska plan är registrerad hos Bolagsverket och avtalet tecknas cirka tre månader före tillträdet.