Behandling av personuppgifter för arbetssökanden

Ändamål och rättslig grund

Dina personuppgifter kommer att användas för rekryteringsändamål och avidentifierad statistik. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är Balticgruppens berättigade intresse av att administrera och dokumentera rekryteringsprocessen, och i vissa fall samtycke.

Vilka personuppgifter behandlas

Följande personuppgifter kommer att behandlas:

  • De uppgifter du själv delar
  • Ditt CV
  • Ditt personliga brev
  • Annan information som du lämnar till oss eller till rekryteringspartner så som betyg och intyg
  • Namn, befattning och kontaktuppgifter till referenspersoner

Dessutom kan vi komma att registrera anteckningar från intervjuer, samtal med referenspersoner och resultat från eventuella personlighetstester.

Känsliga och extra skyddsvärda personuppgifter

Känsliga och extra skyddsvärda personuppgifter behandlas inte i Balticgruppens rekryteringsrutiner. Därför ombeds du som sökande att säkerställa att din ansökan är fri från personnummer och information som kan kopplas till etniskt ursprung, familjesituation, religion, hälsa, brottslighet, politiskt eller fackligt engagemang innan handlingarna skickas in.

Handlingar som innehåller känsliga och extra skyddsvärda personuppgifter kan komma att tas bort eller anonymiseras för att värna din integritet.

Vilka får tillgång till personuppgifterna

Personuppgifterna kommer att delas med personer som arbetar med rekrytering inom Balticgruppen. Externa samarbetspartners inom rekrytering, säkerhet och tillhandahållande av system kan komma att hantera dina personuppgifter vid eventuell fördjupad kandidatbedömning eller bakgrundskontroll för slutkandidater samt vid supportärenden gällande system. Personuppgifterna kommer endast behandlas inom EU och EES.

Hur länge sparas dina personuppgifter

Efter avslutad rekrytering arkiveras uppgifterna för att kunna användas vid ett eventuellt överklagande av rekryteringen enligt till exempel diskrimineringslagstiftningen. När möjligheten att överklaga inte längre finns, kommer informationen att förstöras. Normalt inom två år från avslutad rekrytering. Vid anställning sparas anställningsavtal och löneuppgifter livslångt.

Vart kan du vända dig vid frågor

Har du frågor om rekryteringsprocessen eller det system som används för rekrytering kan du vända dig till Bolagets HR-koordinator.

Vid frågor om personuppgiftsbehandling inom Balticgruppen, begäran om ett kostnadsfritt registerutdrag avseende vilka personuppgifter som finns registrerade om dig själv, önskemål om att begränsa hanteringen av dina personuppgifter, invändning mot behandlingen av personuppgifter, önskemål om radering, överföring eller korrigering av personuppgifter kan du vända dig till Balticgruppens ansvariga kontakt.

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du inlämna klagomål till  Integritetsskyddsmyndigheten.

Läs mer om dina rättigheter, vårt ansvar och våra riktlinjer.