Behandling av personuppgifter vid rekrytering

Ändamål och rättslig grund

Dina personuppgifter kommer att användas för rekryteringsändamål och avidentifierad statistik. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är Balticgruppens berättigade intresse av att administrera bolagets rekrytering och kompetensförsörjning.

Vilka personuppgifter behandlas

Följande personuppgifter kommer att behandlas:

  • De uppgifter du själv delar
  • Ditt CV
  • Ditt personliga brev
  • Annan information som du lämnar till oss så som betyg och intyg.
  • Namn och kontaktuppgifter till referenser samt anteckningar i samband med referenstagning.

Känsliga och extra skyddsvärda personuppgifter

Känsliga och extra skyddsvärda personuppgifter behandlas inte i Balticgruppens rekryteringsrutiner. Därför ombeds du som sökande att säkerställa att din ansökan är fri från personnummer och information som kan kopplas till etniskt ursprung, familjesituation, religion, hälsa, brottslighet, politiskt eller fackligt engagemang innan handlingarna skickas in.

Handlingar som innehåller känsliga och extra skyddsvärda personuppgifter kan komma att tas bort eller anonymiseras för att värna din integritet.

Vilka får tillgång till personuppgifterna

Personuppgifterna kommer att delas med personer som arbetar med rekrytering inom Balticgruppen. Personuppgifterna kommer endast behandlas inom EU och EES.

Hur länge sparas dina personuppgifter

I samband med rekrytering kommer personuppgifter sparas för att kunna användas vid ett eventuellt överklagande av tillsättning av tjänst i enlighet med gällande diskrimineringslagstiftning. Senast två år efter avslutad rekrytering kommer uppgifterna att raderas. Vid anställning sparas anställningsavtal och löneuppgifter livslångt.

Vart kan du vända dig vid frågor

Har du frågor om rekryteringsprocessen eller det system som används för rekrytering kan du vända dig till Bolagets HR-koordinator.

Vid frågor om personuppgiftsbehandling inom Balticgruppen, begäran om ett kostnadsfritt registerutdrag avseende vilka personuppgifter som finns registrerade om dig själv, önskemål om att begränsa hanteringen av dina personuppgifter, invändning mot behandlingen av personuppgifter, önskemål om radering, överföring eller korrigering av personuppgifter kan du vända dig till Balticgruppens kontakt.

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du inlämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Läs mer om dina rättigheter, vårt ansvar och våra riktlinjer.