Behandling av personuppgifter för tidigare anställda

Ändamål och rättslig grund

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är Balticgruppens rättsliga förpliktelse att uppfylla lagkrav.

Vilka personuppgifter behandlas

Följande personuppgifter kommer att behandlas:

  • Allt som rör din anställning

Känsliga och extra skyddsvärda personuppgifter

Känsliga och extra skyddsvärda personuppgifter behandlas inte. Handlingar som innehåller känsliga och extra skyddsvärda personuppgifter kommer att tas bort eller anonymiseras för att värna din integritet.

Vilka får tillgång till personuppgifterna

Personuppgifterna kommer att delas med din närmsta chef och bolagets HR-avdelning samt eventuella myndigheter som kräver det. Personuppgifterna kommer endast behandlas inom EU och EES.

Hur länge sparas dina personuppgifter

I samband med avslutad anställning kommer personuppgifter sparas så länge lagen kräver det. Senast tio år efter avslutad anställning kommer uppgifterna att raderas.

Vart kan du vända dig vid frågor

Vid frågor om personuppgiftsbehandling inom Balticgruppen, begäran om ett kostnadsfritt registerutdrag avseende vilka personuppgifter som finns registrerade om dig själv, önskemål om att begränsa hanteringen av dina personuppgifter, invändning mot behandlingen av personuppgifter, önskemål om radering, överföring eller korrigering av personuppgifter kan du vända dig till Balticgruppens kontakt.

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du inlämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Läs mer om dina rättigheter, vårt ansvar och våra riktlinjer.