Ska du flytta?

Behandling av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter när du söker bostad, när du sedan blir kund hos oss och även en tid efter att din tid som kund hos oss har upphört. Din integritet är viktig för oss och vi vill därför att du läser vidare för att få veta mer.

En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, till exempel namn, adress, kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadresser.

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här.

Personuppgiftsansvarig och biträde

Balticgruppen är personuppgiftsansvarig (alternativt personuppgiftsbiträde då vi förvaltar egna, delägda och externa fastigheter) för behandling av dina personuppgifter som vi gör själva.

Läs mer om vårt ansvar här.

När du säger upp ditt bostadskontrakt

När du säger upp ditt bostadskontrakt publicerar vi lägenheten via vår hemsida och du har enligt hyreslagen skyldighet att visa lägenheten för potentiella hyresgäster. När lägenhetserbjudande skickas ut till dessa lämnar vi ut dina kontaktuppgifter (namn, telefon och mailadress) för att visningen ska bli möjlig. Om du har skyddade personuppgifter hanterar vi dem enligt våra fastställda rutiner.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig, ett registerutdrag. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du har också rätt att kräva att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter om du till exempel anser att de inte är korrekta.

Läs mer om dina rättigheter här.