Östra Station

TILLSAMMANS FÖR FRAMTIDENS HÅLLBARA UMEÅ

Nu bygger vi stad för att utveckla centrumkärnan och framtidens hållbara Umeå. Vår vision för Östra Station är en stadsdel med utrymme för det enkla, smidiga och hållbara livet. Vi planerar för fastigheter som rymmer kontor, service, bostäder, mötesplatser och lösningar inom hållbara kommunikationer och vi vill fortsätta stärka områdets betydelsefulla roll som nod inom hållbart resande. Östra Station är en plats där tusentals människor passerar dagligen. Universitetsstaden inrymmer Norrlands största arbetsplatsområde där cirka 12 000 personer arbetar varje dag och de kontorslokaler vi planerar för vid Östra Station ska rymma ytterligare 1 000 personer. Med en geografisk närhet till sjukhuset, de båda universiteten, flygplatsen och utvecklingsområdet Ön, har projekt Östra Station en vital funktion i Umeås utökade stadskärna.

Fakta

Arkitektkontor
Wingårdhs
Byggstart
2020
Kontorsyta
20 000 kvm
Kommersiell yta
ca 3 000 kvm
Bostadsrätter
80 st
Hyresrätter
ca 200 st
Parkeringsplatser
ca 400 st
Cykel i solnedgång. Glad pojke hoppar från soffan hemma. Hans mamma använder en laptop i bakgrunden.

Om området

I projekt Östra Station har vi tittat närmare på vad Balticgruppen kan bidra med för att stärka områdets utveckling. Platsen kring Hamrinsberget och Umeå Östra utgör redan en nod för Umeås och regionens kommunikationer, med tusentals människor som passerar dagligen. Det har underlättat stadskärnans utbredning i den här riktningen. När vi lyfter blicken ser vi dessutom en geografisk närhet till utvecklingsområdet Ön och Umeå City Airport.

Den koncentration av människor som finns i centrum, i Universitetsstaden och i flödet däremellan gör oss övertygade om att vi tittar på framtidens utökade stadskärna. Platsens betydelsefulla roll för kommunikationer har tillsammans med övriga resenoder en lysande potential för att länka ihop hållbart resande. Både vad gäller snabba och tillgängliga transportsätt inom staden och som länk till och från Umeå, Sverige och resten av världen.

”PLATSEN HAR STOR POTENTIAL ATT LÄNKA IHOP HÅLLBART RESANDE TILL, FRÅN OCH INOM STADEN”

Om fastigheterna

Vi arbetar för att komplettera platsen genom att bygga blandstad, vilket innebär att mixa olika typer av funktioner, service och bostäder i samma stadsdel. Tillsammans med fler aktörer tittar vi på en hub med lösningar inom hållbart resande, för att underlätta pendling. För att möta parkeringsbehov vill vi utforma ett parkeringshus, som också har en funktion som bullerskydd gentemot omkringliggande trafik. En annan funktion som underlättar hållbarhet i människors vardag är närheten till en livsmedelsaffär, där vi ser ett utmärkt läge intill Umeå Östra.

Inspirationsbilder

Nyproducerade bostadsrätter

Inom kort startar försäljningen av bostadsrätterna på Östra Station. Huset är ritat av den välrenommerade arkitektbyrån Wingårdhs – vilket gör att huset och lägenheterna håller en hög nivå på komfort och estetik. I huset finns välplanerade ettor till större lägenheter för de som är fler i familjen. I bottenplan finns livsmedelsbutiken Coop som gör att du snabbt och smidigt kan ta hissen ner för att handla.

Sju takterrasser med utsikt över Umeå
På husets tak finns sju terrasser med en svindlande utsikt. Här kan du blicka ut över staden och Umeälv en ljummen sommarkväll. Varje terrass ska få sitt eget tema: en terrass för odling, en aktivitetsterrass – eller något helt annat. Föreningen får utveckla de slutgiltiga utformningar av terrasserna. Terrasserna är endast för de boende i huset.

Skissbild på byggnaden med bostadsrätter. I bottenplan ska Coop etablera en livsmedelsbutik. Wingårdhs arkitekter har ritat huset.

Hållbara och moderna lokaler

På Östra Station bygger vi moderna och hållbara kontorsmiljöer, både lokaler för kontor och butiker. Samtliga byggnader kommer att inrymma butikslokaler i bottenplan. Wingårdhs Arkitekter har ritat hela kvarteret och samtliga byggnader kommer att projekteras och produceras så att huset möter kraven på Miljöbyggnad Silver, vilket är en svensk miljöcertifiering som ger bra miljöer att arbeta i.

Karta

Kontakt

 • Roger Granberg

  Fastighetschef
  090-14 46 19

 • Per Johansson

  Uthyrningschef
  090-14 46 50

 • Sara Bergh

  Kundansvarig lokaluthyrare
  090-14 46 60