Hantering av personuppgifter vid intresseanmälan till bostadsrätt

Behandling av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter när du anmäler intresse för en bostadsrätt. Din integritet är viktig för oss och vi vill därför att du läser vidare för att få veta mer.

En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, till exempel namn och kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadresser.

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här.

Så länge sparas dina uppgifter

Dina uppgifterna sparas tills dessa att alla lägenheter sålts. Vill du ta bort din intresseanmälan innan kontakta oss på Balticgruppen. Du hittar våra kontaktuppgifter här.

Personuppgiftsansvarig och biträde

Balticgruppen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Balticgruppen delar dessa personuppgifter med mäklare för att de ska kunna föra en dialog med dig gällande bostaden.

Läs mer om vårt ansvar här.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig, ett registerutdrag. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du har också rätt att kräva att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter om du till exempel anser att de inte är korrekta.

Läs mer om dina rättigheter här.