Balticgruppen byter till elbilar

För att bidra till en renare luft och minska utsläppen av koldioxid byter nu Balticgruppen ut sina servicebilar till elbilar. På så sätt minskas beroendet av fossila bränslen.

Denna investering är en del i Balticgruppens långsiktiga åtagande att påskynda klimatomställningen i Umeå och främja hållbarhet.

Så här ser Balticgruppens elbilar ut. Bilarna har fått en folieringen som skyddar bilens lack. Foto: Balticgruppen.