Balticgruppen förvärvar centrumkvarteret Höder

Nu har Balticgruppen, tillsammans med familjen Scherdin, i det samägda bolaget Scherdin & Olsson Fastighet AB, förvärvat ett kvarter i Umeå centrum. Köpet avser kvarteret Höder som ligger vid Kungsgatan och Storgatan, där bland annat anrika Riksbankshuset ligger. Fastighetsvärdet uppgår till 300 miljoner kronor.

Tillsammans med Scherdins fortsätter Balticgruppen satsa i Umeå centrum. I februari 2022 förvärvades två fastigheter i kvarteret Balder vid Kungsgatan som exempelvis inrymmer byggnaden Balders Horn.

Nu har ytterligare ett förvärv gjorts i centrum, även denna gång i det samägda bolaget Scherdin & Olsson Fastighet AB.

Köpet avser centrumkvarteret Höder, som angränsar mot Vänortsparken, och här finns flera äldre trähus som innehåller butiker och kontor. Även den anrika tegelbyggnaden gamla Riksbanken ligger i kvarteret.  

Flera vackra hus ligger i kvarteret

Umeå behöver en levande stadskärna

För att Umeå ska växa hållbart och nå 200 000 invånare år 2050 är Balticgruppens fokus att utveckla Kunskapsstaden, området i och mellan Umeå centrum och Universitetsstaden. En viktig del i det arbetet är att skapa ett levande och attraktivt centrum och förvärvet ligger därför i linje med strategin.

– Förvärvet av kvarteret Höder ger oss goda förutsättningar att fortsätta arbeta långsiktigt för att utveckla centrum. För att bygga en attraktiv stad behöver vi en stadskärna som lever – där människor rör sig fler av dygnets timmar. Det möjliggörs genom att tillföra en blandning av bostäder, kontor, handel, restauranger och andra typer av verksamheter. Det vill vi fortsätta bidra med och därför satsar vi i centrum, berättar David Carlsson, vd och koncernchef Balticgruppen.

Vidare fortsätter David Carlsson:

– Vi driver sedan tidigare ett antal detaljplaner i centrala Umeå, där vår inriktning är att bygga blandstad – och Umeå centrum behöver fler bostäder. Vi har också en stor efterfrågan på attraktiva kontorslokaler och med förvärvet får vi nu ett större utbud av det. Dessutom ligger Höder granne med flera av våra andra fastigheter i centrum, exempelvis kvarteret Forsete där gallerian Utopia finns, och det ser vi synergier med.

Det här är kvarteret Höder

Kvarteret Höder omfattar flera äldre och vackra trähus längs gågatan Kungsgatan som idag inrymmer Teliabutiken, Brobergs Coffee Shop, Mäklarcity med flera. I hörnet av Storgatan/Vasagatan ligger gamla Riksbankshuset och denna tegelbyggnad, från år 1900, är ett byggnadsminne.

Den kommersiella ytan uppgår till cirka 10 500 kvadratmeter med en parkeringsyta på innergården. Säljare av fastigheten är Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB).

– Det känns bra att sälja till Balticgruppen, en stark och seriös aktör som vill utveckla centrum till en levande plats, berättar Oscar Lekander, vice vd och operativ chef, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Tillträde till fastigheten sker den 1 september.

Mer om Scherdin & Olsson Fastighet AB

Fastighetsbolaget Scherdin & Olsson Fastighet AB ägs till 50 procent av Balticgruppen och 50 procent av familjen Scherdin. Fastighetsbeståndet omfattar cirka 25 000 kvadratmeter. Fastigheterna förvaltas av Balticgruppen.