Balticgruppen förvärvar två centrumfastigheter

Nu fortsätter Balticgruppen att satsa i Umeå och har, i det samägda bolaget Scherdin & Olsson Fastighet, förvärvat delar av ett centrumkvarter. Förvärvet avser fastigheterna Balder 3 och Balder 6. Båda fastigheterna ligger mitt i centrala Umeå, utmed de attraktiva gågatorna Kungsgatan samt Rådhusesplanaden. Byggnaden ”Balders Horn”, i hörnet mot Rådhustorget, och husen där Nya Konditoriet och inredningsbutiken At home store inryms är några av de byggnader som omfattas av förvärvet.

Balticgruppen arbetar för att Umeå ska nå 200 000 invånare år 2050 genom hållbar tillväxt. En del i den strategin är att utveckla Umeå centrum till en levande och attraktiv plats, något som bland annat uppförandet av kvarteret Forsete som inrymmer en mix av verksamheter, gallerian Utopia och bostäderna ovanpå gallerians tak visar.

Sedan tidigare äger Balticgruppen, i det samägda bolaget Scherdin & Olsson Fastighet, flera fastigheter i Umeå centrum samt delar av kvarteret Balder där man nu även förvärvat fastigheterna Balder 3 och Balder 6.

I ett pressmeddelande beskriver David Carlsson, vd och koncernchef på Balticgruppen, fastighetsaffären så här:

– Förvärvet ligger helt i linje med vår strategi där vi vill investera i Kunskapsstaden, området i och mellan Umeå centrum och Universitetsstaden. Dessutom äger vi redan idag delar av kvarteret Balder vilket skapar goda förutsättningar för den fortsatta utvecklingen av kvarteret. Umeås stadskärna är en viktig plats för en levande, livfull och långsiktigt attraktiv stad. Umeå är den stad i Norrland där tillväxten är starkast och Umeå centrum är en naturlig mötesplats med sitt utbud av restauranger, attraktiva butiker, evenemang och kultur.

Byggnader som ingår i fastigheterna Balder 3 och Balder 6

I fastigheten Balder 3, som idag ägs av systrarna Bennich/Laurelli, ingår bland annat den anrika byggnaden ”Balders Horn” som ligger i hörnet av Rådhustorget. Fastigheten Balder 6 som säljs av bröderna Wikner, ligger på Kungsgatan 57 och omfattas av husen som inrymmer bland annat Nya Konditoriet och den lokal där Gregers tidigare låg.

De attraktiva och anrika byggnaderna som ingår i förvärvet ligger på Kungsgatan och Rådhusesplanaden, mitt i Umeå centrum. Foto: Sebastian Sahin.

Klicka här för att ta del av pressmeddelandet