Balticgruppen tilldelas företagspriset vid Umeågalan

Vid Umeågalan den 21 mars fick Balticgruppen – med glädje och stolthet – ta emot Umeå kommuns företagspris.

Umeå kommuns företagspris är ett av elva priser som delas ut vid Umeågalan. Det som skiljer denna priskategori från galans övriga kategorier är att Umeå kommuns företagspris endast har en vinnare, inte tre publika finalister.

Vinnaren utses av kommunstyrelsens näringsliv- och arbetsutskott på förslag från priskategorins jury.

Årets vinnare verkar för Umeås långsiktigt hållbara utveckling och har en lång historia i Umeå. Resultatet av företagets verksamhet syns tydligt i staden. Förutom sin kärnverksamhet brinner företaget för barn och ungas välbefinnande och hälsa. Företaget är en viktig aktör i byggandet av den hållbara och attraktiva staden – där människor vill leva, verka och bo.

Vinnarmotivering

Kriterier
Priset ska delas ut till ett företag eller en entreprenör i Umeå som under året gjort särskilt goda insatser för sitt företag och för Umeå. Det kan gälla saker som ökad omsättning eller vinst som omsätts i nyanställningar, nya innovativa produkter och tjänster, insatser för inre och yttre miljö eller för sina anställda.

Läs mer om Umeå kommuns företagspris här:
https://umeagalan.se/priskategorier/umea-kommuns-foretagspris/

Ta del av galans samtliga vinnare här (du länkas till vk.se)