Kontorshuset på Strandgatan 24 är slutnominerad till Stålbyggnadspriset 2021

Vår miljöprofilerade kontorsbyggnad på Östra Strandgatan 24 i Umeå är ett av sex projekt som slutnominerats till Stålbyggnadspriset 2021. Bakom utmärkelsen står Stålbyggnadsinstitutet.

Vi arbetar för att Umeå ska växa hållbart och nå 200 000 invånare år 2050. Ett viktigt område för att uppnå det är att fortsätta utveckla platsen vi kallar för Kunskapsstaden – området mellan Umeå centrum och Universitetsstaden. Detta område utvecklas bäst genom tät blandad stad och en del i det arbetet är uppförandet av byggnaden på Östra Strandgatan 24. Den miljöprofilerade kontorsbyggnaden inrymmer kunskapsföretag samt restaurang i bottenplan.

– Vi är väldigt stolta över att kontorshuset nominerats till denna prestigefulla utmärkelse och att det uppmärksammas nationellt. Projektet har varit utmanande och är en viktig del i vår strategi att fortsätta koppla ihop Umeå centrum med Universitetsstaden när stadskärnan expanderar. Det finns en stark efterfrågan på moderna kontorsytor i attraktiva lägen i Umeå. När vi dessutom tillför en mix av kontor och verksamheter till ett område skapas mer liv och rörelser under fler av dygnets timmar och det bidrar till en tryggare plats att vistas på, säger David Carlsson, vd och koncernchef Balticgruppen. 

Konstruktionen är en så kallad hybridkonstruktion, vilket innebär att huset är uppfört i flera material som betong, stål och massivt trä. Tack vare stålkonstruktionen har husets ”tvärtomtänk” – med en utkragning på nästan tio meter möjliggjorts.

Kontorsbyggnaden är ritad av den välrenommerade arkitektbyrån Wingårdhs Arkitekter och byggnaden har även den högsta svenska miljöcertifieringen, Miljöbyggnad Guld. Det innebär att huset utförs med högre kvalitéer än de byggregler som styr all byggnation, med omtanke om ett förbättrat inomhusklimat, lägre driftskostnader och som bidrar till en hållbar framtid.

Idag är kontorshuset fullbelagt med hyresgäster och i husets bottenplan ligger restaurang Tonka med en uteservering som vetter mot strandpromenaden och vackra Umeälven.

I detta projekt har vi varit både byggherre och fastighetsägare, och vi har också byggt projektet i egen regi. En investering som uppgått till cirka 240 miljoner kronor.

Kontorshuset på Östra Strandgatan 24 är ett av sex projekt som gått vidare till slutnomineringen, bland de nominerade finns exempelvis Slussbron i Stockholm med. Vinnaren presenteras den 28 oktober på Stålbyggnadsdagen i Stockholm. Läs mer om här.

Mer om Stålbyggnadspriset

Stålbyggnadspriset delas ut vartannat år av i syfte att uppmuntra till ett effektivt användande av stål i byggandet och ge upphov till nya idéer och inspirerande lösningar. Priset ska uppmärksamma arkitekter, ingenjörer och företag som använt stålets egenskaper för att bygga en hållbar framtid.