Coop Nord öppnar butik på Östra Station

Vi är stolta över att kunna berätta att vi idag har undertecknat ett hyreskontrakt med Coop Nord avseende en butik i en av de fastigheter vi ska bygga på Östra Station. Butiken kommer att ha en säljyta på 800 kvm och planerad inflyttning sker under hösten 2022.

Östra Station är vår nästa stora satsning. Det blir en ny stadsdel med bland annat kontor, restauranger, bostäder, dagligvaruhandel, gym och parkeringshus/mobilitetsanläggning. Området bidrar till Umeås hållbara tillväxt tack vare dess närhet till bra kommunikationer, flöden av människor och kopplingen till universitetsstaden samt centrum.

– Vi är väldigt glada över att Coop kommer att vara en del av den utvecklingen, de arbetar proaktivt och nytänkande med hållbarhet integrerat genom hela deras affär. Samarbete och nya affärsmodeller som inkluderar cirkulär ekonomi kommer att vara en viktig del i Östra Stations utveckling, säger David Carlsson, vd och koncernchef Balticgruppen.

Kort om Östra Station – en ny stadsdel

Vi bygger en ny stadsdel för att utveckla centrumkärnan och framtidens hållbara Umeå. I projektet Östra Station tar vi tillvara på den kraft och potential som finns på en plats där tusentals människor passerar dagligen. Vi arbetar för att tillföra blandstad och stärka områdets betydelsefulla roll som nod inom hållbart resande. Med en geografisk närhet till sjukhuset, universitetet, flygplatsen och utvecklingsområdet Ön, har projekt Östra Station en vital funktion i Umeås utökade stadskärna. För området planeras fastigheter som rymmer bland annat kontor, service, gym, bostäder, mötesplatser och parkeringshus/mobilitetsanläggning med laddstolpar för bilar och cyklar.

Kontorsyta: 20 000 kvm (ca 1 000 arbetsplatser)
Dagligvaruhandel: 1 200 kvm
Kommersiell handelsyta: 2 000 kvm
Bostadsrätter: 80 st
Hyresrätter: 200 st
Parkeringsplatser: 450 st
Byggstart: 2020
Byggnaderna kommer miljöcertifieras i systemen Miljöbyggnad/Svanen.