Fastighetsbolaget Gazette bygger 157 lägenheter i Universitetsstaden

Nu har bygglovet för att bygga om den tidigare kontorsbyggnaden vid cykelbron Svingen till bostäder samt nybyggnad av två hus i direkt anslutning vunnit laga kraft. Bakom projektet står fastighetsbolaget Gazette.

I Universitetsstaden, vid cykelbron Svingen, planeras nu 157 lägenheter då bygglovet för att bygga om den tidigare kontorsbyggnaden till bostäder samt nybyggnad av två hus i direkt anslutning har vunnit laga kraft. Det innebär att vi tillsammans med VK Media, i det samägda fastighetsbolaget Gazette, kan fortsätta utveckla Universitetsstaden och tillföra fler bostäder till området.

I ett pressmeddelande kommenterar David Carlsson, vd och koncernchef Balticgruppen, Byggnadsnämndens beslut:

– Vi är väldigt glada för Byggnadsnämndens beslut. Umeå behöver verkligen dessa bostäder. Läget i Universitetsstaden nära Svingen, bussterminalen, Östra Station och centrum kommer att ge de som flyttar in här goda förutsättningar att leva ett hållbart liv.

Balticgruppens vision är ett Umeå som genom hållbar tillväxt når 200 000 år 2050. Att länka samman Universitetsstaden och centrum via Hamrinsberget och Östra Station är viktiga delar i strategin. Byggnaden är med sitt läge en viktig del i strategins genomförande. En tät blandad stad med en mix av bostäder, kontor och verksamheter gör att människor rör sig på platsen fler av dygnets timmar och det ökar tryggheten. Närhet till verksamheter och service gör det enkelt för de som bor och verkar i området att agera hållbart.

I Universitetsstaden ligger Norrlands största arbetsplatsområde där drygt 12 000 arbetar och över 40 000 människor vistas i området varje dag. Umeå universitet och Region Västerbotten har från första början varit väldigt positiva till att den här delen av Universitetsstaden tillförs fler bostäder. Detta har manifesterats i ett så kallat Letter of support från Universitetets rektor och Regiondirektören.

Det planeras för 157 hyresrätter och många av lägenheterna får en fantastisk utsikt över Umeå då den höga byggnaden kommer att bevaras.

– Ur ett hållbarhetsperspektiv känns det bra att kunna bevara och anpassa den befintliga byggnaden till dagens krav, säger David Carlsson.

Byggnaden uppfördes som lokaler för sjuksköterskeskolan 1958, lagom till skolans 50-årsjubileum. Förutom undervisningslokaler fanns här ett elevhem för 200 elever. Från 1970-talet har byggnaden inrymt administrationslokaler för landstinget. Det senaste året har byggnaden stått tom. 

Bygget kommer att påbörjas så snart det är möjligt och ambitionen är att de första lägenheterna är inflyttningsklara under 2024.

Mer om Gazette AB

Fastighetsbolaget Gazette AB ägs till 50 procent av Balticgruppen AB och till 50 procent av VK Media AB. Verksamheten består i förvaltning av fastigheter i Umeå och fastighetsbeståndet omfattar cirka 125 000 kvm uthyrningsbar yta med främst lokaler men även ett mindre bestånd av bostäder. Bolaget förvaltas av Balticgruppen.