Fler aktörer till initiativet Samspel behövs

Initiativet till Samspel togs redan 2019 av Länsförsäkringar Västerbotten. Då träffades några av Västerbottens största föreningssponsorer tillsammans med Rädda Barnen och RF SISU Västerbotten. En ambition växte fram – att bilda en gemensam kraft som kan göra föreningstillvaron för barn och ungdomar tryggare.

Genom initiativet Samspel uppmuntras företag i Västerbotten att ställa krav på de föreningar som de sponsrar. Företagen ställer två krav i sina sponsringsavtal, dessa är:

  • Att samtliga ledare/tränare som har kontakt med barn och ungdomar uppvisar registerutdrag från belastningsregistret.
  • Att föreningarna har – eller under sponsortiden skaffar – en handlingsplan mot mobbing, kränkningar och övergrepp.

Idag är ett stort antal viktiga aktörer i Västerbotten med i Samspel: Länsförsäkringar Västerbotten, Norra Skog, Balticgruppen, Boliden, Skellefteå Kraft, OK Västerbotten, Umeå Kommun, Upab, VK Media och Bostaden. Initiativet finns också i Norrbotten.

Fler aktörer behövs för en tryggare föreningstillvaro

Nu vill Samspel bjuda in fler aktörer att delta och ställa krav. Samspelare bjuds in till ett nätverk av likasinnade företag som har valt att använda sitt arbete med sponsring för att motverka mobbning, särbehandling och sexuella övergrepp i föreningslivet. Alla Samspelare får också ett kommunikationspaket för att berätta om sitt engagemang.

– När vi väljer sponsringspartners är perspektiven jämställdhet och trygghet väldigt viktiga, och just barn och ungas trygghet är en ledstjärna för oss. Därför är Samspel ett jättebra initiativ där vi kan vara med och påverka tillsammans med andra, säger Nadja Lindgren, kommunikatör på Norra Skog.

Martin Svensson, samordnare för Samspel Västerbotten, säger så här om Samspels målsättning:

– Vi vill använda sponsringen för att sätta extra fokus på att skapa trygga miljöer i föreningslivet för barn och unga.

– Genom att ansluta till Samspel gör ditt företag skillnad på riktigt för barn och unga.

Mer information om Samspel

Läs mer och gå med på hemsidan: https://vasterbotten.samspelforalla.se/