Hållbar grönsaksodling startas i centrala Umeå

Startuppbolaget Harvest, som tidigare vunnit Uminova Innovations stora klimattävling Energy Solution Challenge, börjar i slutet av 2020 odla grönsaker i centrala Umeå. Detta projekt är vi på Balticgruppen med och stöttar.

Efter en intensiv tid är nu startuppbolaget Harvest äntligen igång med sin lokala och hållbara matproduktion av grönsaker i centrala Umeå, vid cykelbron Svingen. Målet är att producera mer lokal mat på outnyttjade ytor med hållbara metoder samt att skapa nya tjänster som ökar förutsättningarna för Umeås invånare att leva ett hållbart och hälsosamt liv.

Närheten till kunder ger minskade transporter

Den första odlingen är en hydroponisk modul vilket innebär att odlingen sker utan jord med näringsberikat vatten. Tillsammans med automatiserade tekniska system skapas ett perfekt klimat för att odla – oavsett säsong.

– Det är en stor fördel för oss här i norr med korta odlingssäsonger och ett av sätten Harvest kommer odla närmare konsumenterna, säger Tobias Remes, medgrundare Harvest.

Harvest kommer främst odla örter, sallader och en del mindre rotfrukter. Oavsett säsong kan Umeåborna handla färska grönsaker varje vecka, skördat samma dag som de hämtas.

– Det har varit en intensiv och spännande tid att få alla delar i projektet på plats. För oss har det varit viktigt att hitta en central plats i Umeå för den första odlingsmodulen. Att placera den intill Svingen, som ligger i närheten av Östra Station där vi har utlämningsplatsen blev perfekt. Vi kan nu både skörda och lämna ut det vi odlar inom samma område där många människor passerar dagligen. Förhoppningsvis skapar det ett hållbarare område för dem att leva i, berättar Daniel Remes, medgrundare Harvest.

Östra Station – Umeås nya och hållbara stadsdel

Utvecklingen av området Östra Station är Balticgruppens största planerade satsning och här planeras för en mix av kontor, bostäder och service. Stadsdelen är en viktig pusselbit när Umeås stadskärna expanderar och den kopplar ihop centrum med Universitetsstaden. Området har ett stort fokus på hållbarhet.

– Harvests projekt går hand i hand med vår vision för Östra Station, som vi vill ska genomsyras av ett hållbarhetstänk. Vi hoppas att detta projekt får ringar på vattnet så att liknande verksamheter etablerar sig i området, säger Annika Ljungblad, fastighetsutvecklare Balticgruppen.

Flera företag samverkar i projektet

Balticgruppen stöttar projektet genom att tillhandhålla markytan för odlingsmodulen och flera samarbetspartner medverkar. INAB tillhandahåller platsen i resecentret där mathubben, som är ritad av arkitekten Emelie El-Habta på Collark, finns. Martinssons har byggt mathubben och fler organisationer samt finansiärer står också bakom projektet.

– Vi tror starkt på Harvests lokala matproduktion och den ökade tillgänglighet av närodlat ger invånarna goda förutsättningar att handla och leva mer hållbart. Umeå ska växa till 200 000 invånare till år 2050 genom hållbar tillväxt, detta är ett steg på vägen, säger David Carlsson, vd och koncernchef Balticgruppen.

Mer om projektet

Harvest grundades för drygt ett år sedan av Ellen Bergström, Tobias Remes och Daniel Remes. Produktionen startas i slutet av året med planerad första utlämning redan i januari. Grönsakerna förbokas via Harvest hemsida­ och finns sedan för avhämtning i mathubben på Östra Station. Pilotprojektet kommer pågå i två år. Läs mer på http://www.myharvest.ag/.