Kontorshusets trästomme – viktigt bidrag till hållbart byggande

På Östra Station, granne med tågstationen Umeå Östra, växer Umeås nya och hållbara område fram. Den första etappen består av två byggnader; ett bostadshus som inrymmer 78 bostadsrätter och en Coop-butik i entréplan samt ett kontorshus som till största del uppförs med trästomme.

Sveriges högsta kontorshus i trä

Kontorshuset får totalt elva våningsplan varav åtta byggs med trästomme och det blir därmed Sveriges högsta kontorshus i trä. Husets nedersta våningsplan och källaren består av betong, vilket bland annat möjliggör etableringen av en träningsanläggning.

Kontorshuset på Östra Station i Umeå uppförs med trästomme. Visionsbild: Wingårdhs Arkitekter.

Trästomme bidrar till hållbart byggande med omtanke för framtiden

Valet av trästomme är framför allt ett viktigt bidrag till hållbart byggande, vilket är i linje med den hållbarhetsprofil området Östra Station har – och i linje med Balticgruppens strategi om att Umeå ska växa hållbart och nå 200 000 invånare år 2050.

Robert Wennberg, projektledare för Östra Station, beskriver valet av kontorshusets stomme så här:

– Vi bedömer alltid varje hus och dess förutsättningar när vi väljer material. Här tittar vi bland annat på den initiala byggprocessen samt när huset står klart och ska förvaltas. För kontorshuset passade en trästomme väldigt bra och förutom att trä är ett hållbart och förnyelsebart material i sig så blir koldioxidutsläppen väsentligt lägre vid tillverkningen, jämfört med renodlade stål- eller betongstommar. En fördel är också att träet, som levereras av Martinsons, kommer från närliggande skogar med korta transporter.

Robert fortsätter:

– Valet av trä har varit av stor betydelse både för oss och för våra hyresgäster. Vi är övertygade om att trästommen bidrar till det höga intresset för kontorslokalerna eftersom redan 80 procent av den kommersiella ytan är uthyrd. Tack vare trästommen blir lokalerna väldigt attraktiva, som med synliga träinslag ger en varm och behaglig känsla.

Bildgalleri

Stort intresse för kontorshuset

De kontorshyresgäster som redan är klara att flytta in i kontorshuset är: NCC, Coop Nord och Skatteverket. Umeå Sport & Motion öppnar en träningsanläggning och i husets entréplan planeras det en restaurang.

Miljöbyggnad Silver

Samtliga byggnader på Östra Station projekteras och produceras för att klara de krav som Miljöbyggnad Silver kräver, vilket innebär att byggnaderna utförs med högre kvalitéer än de byggregler som styr all byggnation, med omtanke om ett förbättrat inomhusklimat, lägre driftskostnader och som bidrar till en hållbar framtid.

Rätt material på rätt plats

Hållbart byggande handlar för oss på Balticgruppen om att välja rätt material på rätt plats i våra projekt.

För kontorshuset på Östra Station passar trästomme väldigt bra för majoriteten av husets våningsplan – i kombination med betongstommen till husets nedre våningsplan för att inrymma Umeå Sport & Motions träningsanläggning. Leverantör av trästommen är Martinsons.

NCC är anlitad som entreprenör till den första etappen av Östra Station och har tidigare erfarenhet från byggnation av trästomme i flera projekt. Till de våningsplan som består av en betongstomme används en klimatförbättrad betong, vilket minskar klimatpåverkan.

Ett annat konkret exempel på hållbart byggande är Hamrinsberget etapp 1. Där har vi valt att konvertera det befintliga kontorshuset till attraktiva bostäder, istället för att riva och bygga nytt.

Mer om kontorshuset

Klicka här för att läsa mer om kontorshuset

Här har vi samlat flera artiklar om Östra Station och kontorshuset

Västerbottens-Kuriren
https://www.vk.se/2022-10-12/har-byggs-sveriges-hogsta-kontorshus-i-tra-ett-nytt-landmarke

Byggvärlden
https://www.byggvarlden.se/nytt-landmarke-sveriges-hogsta-kontorshus-i-tra/

Fastighetstidningen
https://fastighetstidningen.se/trabaserat-nar-umea-expanderar/