Nyrenoverade kontorslokaler i Kunskapens Hus – granne med Umeå universitet

Den första etappen av Hamrinsberget har inletts och till området tillförs hyresbostäder samt moderna kontorslokaler i Kunskapens Hus.

Hamrinsberget ligger inom Umeå universitetsstad – en plats som sjuder av kunskap, innovation och företagandet. Här har den första etappen startats och den omfattar 157 hyresbostäder vid cykelbron Svingen och nyrenoverade lokaler i kontorsbyggnaden Kunskapens Hus. I kommande etapper är ambitionen att tillföra en mix av fler bostäder, kontor, verksamheter och mötesplatser till Hamrinsberget.

Här pågår den första etappen av Hamrinsberget, där attraktiva kontorslokaler i Kunskapens Hus tillförs.
Illustration: White samt Wingårdhs.

Högt tryck på kontorslokaler i Umeå

Kunskapens Hus, som ligger på Lasarettsbacken 7, är granne med Umeå universitet och byggnaden genomgår just nu en omfattande renovering för att skapa plats för flera kunskapsföretag och andra verksamheter i moderna lokaler.

– Vi har en fortsatt stark efterfrågan på moderna kontorslokaler i attraktiva lägen i Umeå. Kunskapens Hus, med sitt gynnsamma läge vid Norrlands största arbetsplatsområde och med lokaler som nu blir i toppskick, är ett sätt att tillgodose det, säger Roger Granberg, fastighetschef Balticgruppen.

Kunskapens Hus har en total lokalyta på 8 200 kvadratmeter och cirka 50 procent är redan uthyrt. Det är Umeå universitets verksamhetsområde ITS, IT-stöd och systemutveckling, med cirka 300 medarbetare som flyttar in i kontorsbyggnaden.

Skräddarsydda kontorslokaler

De vakanta lokalytorna kan inrymma en eller flera hyresgäster och lokalernas storlek och utformning kan anpassas efter kommande hyresgästers behov och husets förutsättningar. Möjligheten att få skräddarsy sina lokaler är en stor fördel – framför allt med dagens arbetssätt.  

– En tydlig effekt av pandemin är att allt fler arbetar både hemifrån och på kontoret, och fysiska möten har till viss del ersatts av digitala. Det ställer nya krav på dagens kontorslokaler och vi märker att flera av våra hyresgäster efterfrågar mer flexibla kontor – med fler och mindre rum för digitala möten. Detta möjliggörs i Kunskapens Hus, här kan kommande hyresgäster utforma lokalerna så att det passar deras verksamhet bäst, förklarar Sara Bergh, affärsansvarig uthyrare Balticgruppen.

Inflyttning kontorslokaler: Start hösten 2022.

Kunskapens Hus ligger intill Norrlands största arbetsplatsområde

Kontorsbyggnaden Kunskapens Hus är granne med Norrlands universitetssjukhus, Region Västerbotten, Umeå universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, många kunskapsföretag och ett stort utbud av verksamheter i området. Det är Norrlands största arbetsplatsområde och här arbetar drygt 12 000 människor och över 40 000 vistas i området varje dag.

En nod för hållbara kommunikationer

Läget i Universitetsstaden nära cykelbron Svingen, bussterminalen vid Norrlands universitetssjukhus, resecentret vid Östra Station och centrala Umeå möjliggör hållbart resande för de som bor eller verkar i området. Närheten till verksamheter och service skapar förutsättningar att agera hållbart.

Här ligger Kunskapens Hus

Vill du veta mer om lokalerna i Kunskapens Hus?

Kontakta oss gärna

  • Sara Bergh

    Affärsansvarig uthyrare
    090-14 46 60