O’Learys växer – utökar i kvarteret Utopia

Nu står det klart att O’Learys utökar sina lokaler i kvarteret Utopia i Umeå centrum.

O’Learys fortsätter satsa i Umeå centrum och utökar nu sina lokaler på plan 2 i gallerian Utopia. Tillsammans med de nuvarande ytorna blir O’Learys totala lokalyta cirka 3 500 kvadratmeter, fördelat på fyra våningsplan. Ambitionen är att öppna den nya delen tidigast sensommaren 2023.

O’Learys nya del ligger på plan 2 i kvarteret Utopia, ovanför restaurangen Klang Market.

– Det är glädjande att O’Learys ser fördelarna med läget i kvarteret Utopia. Utopia ska vara ett nav och en mötesplats med stora flöden av besökare. Att O’Learys fortsätter satsa här är positivt för hela vår stadskärna och bidrar till att vi får mer liv och rörelse i centrum, säger Roger Granberg, fastighetschef Balticgruppen.

Balticgruppen arbetar för att skapa ett levande och attraktivt centrum. Där en blandning av bostäder, handel, kontor, restauranger och service bidrar till att människor rör sig i stadskärnan fler av dygnets timmar. Det i sin tur skapar en ökad trygghet.