Tillfällig parkering intill Västra Esplanaden uppförs

Nu uppför vi en tillfällig parkering i Umeå centrum. Parkeringen ligger i korsningen Dunkersgatan 1–3 och Sveagatan, intill Västra Esplanaden.

Behovet av parkeringsmöjligheter i Umeå centrum är stort och nu tillskapar vi en tillfällig parkering med cirka 115 parkeringsplatser. Det innebär att två byggnader, där bland andra Jaktia har varit hyresgäst, kommer att rivas.

De anrika trähusen, Gula Villan och Kärnhuset, omfattas inte av rivningen.

Hitta till parkeringen

Parkeringen kommer ligga intill Västra Esplanaden, i korsningen Dunkersgatan och Sveagatan, och den ska vara färdigställd innan sommaren 2023. Upab förvaltar parkeringen.

Läs mer om kvarteret i framtiden

Parkeringen ligger inom fastigheterna Hammaren 1, 2 samt 7. Klicka här för att läsa mer om våra projekt och för vår vision för kvarteret Hammaren.