Så här blir Change the game-veckan 2023

Den 11–17 september arrangerar Change the game sin årliga aktivitets- och utbildningsvecka med temat ”Föregångare i rörelse”.

Dagarna är som vanligt fyllda med aktiviteter, utbildningar och föreläsningar som sätter rörelserikedom i fokus. Här kan alla nyfikna tillsammans diskutera, experimentera och möta föregångare i rörelse från när och fjärran.

Rörelserika stråk

Förra året introducerades Rörelserika stråk, vilket blev ett populärt inslag med fler än 500 deltagare. Längs med stråken finns skyltar med QR-koder, som innehåller rörelseutmaningar för olika nivåer. Denna aktivitet blir av i år och flera nya stråk adderas:  

  • Strandpromenaden mellan Rådhusparken och Lundabron
  • Campusområdet (nytt stråk)
  • Runt södra änden av Nydalasjön mellan Tomtebobadet och Kärleksviken (nytt stråk)
  • Ersboda mellan Ersdungen och Östra Ersbodaskolan (nytt stråk)

Stråken är kostnadsfria, ingen biljett behövs, och de finns tillgängliga mellan 9–17 september.

Ingen aktivitetsdag på Noliaområdet

Aktivitetsdagen där barn får prova på olika idrotter och andra rörelseutmaningar kommer inte att genomföras i år. Det beror på att det inte finns tillgängliga lokaler som passar för att genomföra dagen på ett bra sätt. Därför pausas denna aktivitetsdag och tar sikte på att genomföras nästa år.

Balticgruppen stolt grundare och medarrangör

Change the game grundades av Balticgruppen 2014 som ett CSR-projekt (Corporate Social Responsibility) i syfte att främja barn och ungas lika förutsättningar till rörelse.

Projektet har genom åren fått stor genomslagskraft och idag drivs Change the games betydelsefulla arbete vidare genom Stiftelsen för rörelserikedom.  

Att vara rörelserik är avgörande för den enskilde individens välbefinnande och hälsa.

När vi som samhällsutvecklare i Umeå ska bygga en hållbar stad prioriterar vi därför att skapa förutsättningar för rörelserikedom – där människor får förutsättningar till ett aktivt, hälsosamt liv och skapa sin bästa livsresa.

Change the game är fortsatt vårt största samhällsengagemang och vi är en av arrangemangets stolta medarrangörer.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete på vår hemsida: https://www.balticgruppen.se/om-balticgruppen/balticgruppens-hallbarhetsarbete/

Biljetter till Change the game

För mer information och biljetter till Change the game-veckan, klicka på denna länk: https://change-the-game.se/