Samspel – ny satsning för ett tryggare föreningsliv


För att skapa en trygg och säker tillvaro för barn och unga som idrottar eller ägnar sig åt föreningsverksamhet – fri från övergrepp, mobbning och kränkningar, grundades Samspel. Detta initiativ är vi, tillsammans med flera av länets största sponsorer, med och stöttar.

Samspel ligger i linje med vårt samhällsengagemang Change the game, där vi vill skapa förutsättningar för rörelserikedom. Att vara rörelserik – förmågan att kunna röra på sig – är viktigt för människors hälsa och välbefinnande. Med Samspel kan vi nu också vara med och säkerställa att föreningslivet blir en trygg plats för barn och unga, när de idrottar eller ägnar sig åt sin föreningsverksamhet.

Därför grundades Samspel

Föreningslivet är en stor och positiv faktor i vårt närområde, där tusentals barn och ungdomar varje dag får en meningsfull tillvaro tack vare alla de goda ideella krafter som verkar därinom. Men inom föreningslivet förekommer tyvärr också våld, trakasserier och övergrepp av olika slag. Våra barn och unga har rätten att inte bli mobbade, sexuellt utnyttjade eller trakasserade i sin fotbollsklubb, sitt hockeylag, sin teater- eller gymnastikförening. Därför startades Samspel.

Samspel grundades på initiativ av Länsförsäkringar Västerbotten, som tillsammans med samtliga medverkande företag, Rädda Barnen och RF SISU Västerbotten, arbetat fram Samspel.

Så här gör vi det:

Med enkla åtgärder – utan att ställa orimliga krav på våra föreningar – kan vi hjälpas åt att göra tillvaron tryggare för våra barn och unga.

Rädda Barnen och RF SISU Västerbotten kan bland annat stötta föreningar med utbildningar, och de kan även processleda idrottsföreningarna i framtagandet av handlingsplaner. På så sätt kan föreningar arbeta förebyggande för trygga idrottsmiljöer och veta hur de ska agera om något händer.

Vi som är samarbetspartner till Samspel kommer endast sponsra och samarbeta med föreningar som ställer upp på följande:

• Att samtliga ledare och tränare som har kontakt med barn och ungdomar uppvisar registerutdrag från belastningsregistret.

• Att föreningarna har – eller under sponsortiden skaffar – en handlingsplan mot mobbing, kränkningar och övergrepp.

Flera länets största sponsorer står bakom Samspel

Tillsammans med flera deltagande sponsorer får vi kraft att se till att detta blir möjligt. Några flera av de som också står bakom Samspel är Norra Skog, VK Media, Upab och Bostaden.