Samverkan för hållbart resande

Hösten 2021 startas ett pilotprojekt inom mobilitet för att förenkla ett hållbar resande för hela familjen.

Mobilitetstjänster på Mariehem är ett pilotprojekt inom mobilitet med syfte att förenkla ett hållbart resande för hela familjen och samtidigt minska beroendet av den egna bilen.

Umeå ska växa till 200 000 invånare till år 2050 genom hållbar tillväxt. För att nå det behöver vi vara många som hjälps åt och därför är vi på Balticgruppen med i projektet som projektpartner.

En app – flera hållbara kommunikationer

Till hösten 2021 planeras projektet starta på Mariehem och då kan de personer som anmält sig som testpiloter testa tjänsten. Via en app kan de boka olika transportmedel, exempelvis kollektivtrafik, hyrbil, taxi samt cykel- och bilpool. Ett abonnemang för hela hushållet, utan medlemsavgift eller bindningstid. Givet att pilotprojektet faller ut väl är tanken att använda lärdomarna till nya stadsutvecklingsprojekt samt till befintliga bostadsområden i Umeå.

Tidplanen kan förskjutas på grund av omständigheter kopplat till rådande coronapandemi.

Samarbetspartners i projektet

HSB, Heimstaden, Riksbyggen, Rikshem, som tillsammans med Umeå kommun är projektägare. Projektledare är Esam AB. Projektpartners är Balticgruppen, Umeå Energi, Ultra samt Länstrafiken i Västerbotten. Leverantör av mobilitetstjänsten är Ubigo Innovation AB.