Vi planerar för 223 bostäder i Umeå universitetsstad

På Tvistevägen 41 och 43 planerar vi för att uppföra två nya femvåningshus som tillsammans inrymmer 223 lägenheter. Bostäderna blir hyresrätter och majoriteten av lägenheterna blir ettor. Ettorna blir cirka 25 kvadratmeter och de största lägenheterna, som blir tvåor, är cirka 39 kvadratmeter.

– Bostäder blir ett viktigt tillskott till Universitetsstaden, där efterfrågan på bostäder är hög. Vi hoppas komma i gång med projekt Tvistevägen 41 och 43 så snart som möjligt, berättar David Carlsson, vd och koncernchef Balticgruppen.

Vi genomför projektet och lämnar över till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) när bostäderna står klara.

Byggnadsnämnden ställer sig positiv till bostadsprojekt och förutsatt att bygglovet vinner laga kraft är ambitionen att komma i gång med projektet innan sommaren 2023, med preliminär inflyttning första kvartalet 2025.

Vi anlitar Contractor som totalentreprenör för projektet.

Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet