Älvsikt

Fler bostäder till Umeå centrum

2016 tog byggnadsnämnden och politikerna i Umeå ett inriktningsbeslut, i form av ett planbesked, om att bebygga platsen med bland annat bostäder, vilket vi tror har stor betydelse för stadskärnans utveckling.

Genom att skapa mer liv och rörelse till centrum under fler av dygnets alla timmar ökar även tryggheten. Det sker bland annat när fler människor kan bo här.

Fakta

Fastighetsbeteckning
Brage 8
Antal bostäder
50-70 bostäder
Arkitekt byrå
Sandellsandberg

Vid kajen i Umeå centrum, mellan Scandic Plaza och kvarteret som bland annat inrymmer Clarion Hotel, ligger fastigheten Brage 8.

Genom att tillföra fler bostäder till centrum kan fler människor bo här. Det bidrar till mer liv och rörelse under dygnets alla timmar och ökar tryggheten.

Bildtext: Rektangeln i blått visar vart fastigheten Brage 8 ligger. Bilden är från Lantmäteriet.

genom att ta tillvara på centrala platser kan vi bidra till att skapa utrymme för hela livet i umeå centrum.

Fler bostäder och verksamheter

Vår ambition är att bygga ett bostadshus som vänder sig ut mot den fantastiska Umeälven, därav namnet Älvsikt. Utöver bostäder är planen även att göra plats för verksamheter i entréplan.

Projektet har stor betydelse för centrum och ger möjlighet att tillskapa 50–70 bostäder. Två breda stråk ska löpa längs husets långsidor och möjliggöra fortsatt åtkomst till kajen och älven för allmänheten.

Visionsbilder

Bildtext: Visionsbilderna är framtagna av Sandellsandberg.

Älvsikt är ett utmanande projekt med tanke på tomtens storlek, intilliggande byggnader och betydelsen av att passa in i den befintliga miljön. Vi kommer ta stor hänsyn till byggnadsminnena Hamnmagasinet och Tullkammaren samt verka för att ytterligare lyfta Storgatan som en viktig gata i staden.

Detta händer nu

Att bygga tar tid. Älvsikt befinner sig i ett väldigt tidigt skede och den exakta utformningen av huset är inte klart. Det är Umeå kommun som handlägger ärendet. Klicka här för att läsa mer på Umeå kommuns hemsida