Ersboda Gård

Bostäder och handel på Ersboda

Som samhällsutvecklare i Umeå är vårt primära fokus Kunskapsstaden, området som ligger i och mellan centrum och Universitetsstaden. Här driver vi flera detaljplaner där vi vill utveckla Umeå genom tät blandad stad. När Umeås centrala delar förtätas behöver även de närliggande stadsdelarna, som Ersboda, utvecklas. Detta för att staden ska växa ihop på ett hållbart sätt – och det vill vi bidra till.

Vi driver därför en detaljplan på Ersboda som omfattar fastigheterna Pinnen 1 och 2 samt Struten 1. Processen befinner sig i ett tidigt skede och exakt vad det blir kommer att klargöras längre fram.

Fakta

Fastigheter:
Pinnen 1 och 2 samt Struten 1

Det händer mycket i stadsdelen Ersboda och vi tror starkt på en fortsatt fin utveckling här.

Stadsdelen ligger endast fyra kilometer från Umeå centrum och har goda kommunikationsmöjligheter. Flera populära handelsnav och restauranger finns här och området har ett varierat utbud av bostäder, som omfattar villor, radhus och lägenheter.

I det samägda bolaget Gazette driver vi en detaljplan för fastigheterna Pinnen 1 och 2 samt Struten 1. Inom dessa fastigheter ligger bland annat kontorsbyggnaderna Vita husen och butiken Myrorna ligger. Detta kommande projekt kallar vi för Ersboda Gård.

Här ligger Ersboda Gård

Ersboda Gård består av tre fastigheter som ligger mellan Kylgränd och Cementvägen.

Vår vision för Ersboda Gård

Vår ambition är att skapa förutsättningar för cirka 250 bostäder mellan Kylgränd och Cementvägen. Detta genom att konvertera kontorsbyggnaderna Vita husen till bostäder samt möjliggöra för handel. Ett flertal frågor behöver utredas, exempelvis trafik och dagvatten, innan vi kan gå vidare med projektet.

Vad exakt det blir är i dagsläget inte klart, det kommer att klargöras i processen som ligger framför oss.

Kontakta oss

  • David Carlsson

    VD och koncernchef
    090-71 72 04