Hemavan

Som samhällsutvecklare i Umeå arbetar vi för att staden ska nå 200 000 invånare år 2050 genom hållbar tillväxt. Umeå är vårt stora fokusområde men Hemavan har en speciell plats i vårt hjärta och orten betyder mycket för många Umeåbor. Vi vill därför vara och bidra till utvecklingen av Hemavan.

Fakta

Detaljplanen har vunnit laga kraft
Björkfors 1:673 & Björkfors 1:595
Beviljat planbesked
Björkfors 1:1349 & Björkfors 1:631

I Hemavan driver vi ett projekt som vi hoppas ska bidra positivt till den fortsatta utvecklingen av orten. Vår ambition är att tillföra en mix av hotell, verksamheter, bostäder, handel och service till Hemavan. Projekt befinner sig i ett tidigt skede så exakt vad det blir vet vi i dagsläget inte.

Vi tror på en fortsatt fin tillväxt för Hemavan och en av våra insikter är att orten får den bästa utvecklingen genom att tillföra en blandning av hotell, verksamheter, bostäder, handel och service.

Denna mix stärker Hemavan på flera sätt; som en fortsatt omtyckt destination samtidigt skapas viktiga förutsättningar för invånarna att bo, verka och leva här.

Ett projekt – två detaljplaner

Det projekt vi driver i Hemavan omfattar två detaljplaner, som ligger i nära anslutning till varandra, på varsin sida om E12:an.

Fastighet Björkfors 1:673 samt Björkfors 1:595

Det ena projektet är den detaljplan som vunnit laga kraft för fastigheten Björkfors 1:673 samt Björkfors 1:595. Detta område ligger på den västra sidan av E12:an. Här är nästa steg att köpa området av kommunen, och när väl det är gjort kan vi börja förbereda utbyggnadsetapperna. Exakt när det är klart vet vi i dagsläget inte.

Planbesked
Behovsbedömning
Samråd
Granskning
Antagande
Laga kraft

Fastighet Björkfors 1:1349 samt Björkfors 1:631

För vår andra detaljplan i Hemavan har vi ett beviljat planärendet och avser del av fastigheten Björkfors 1:1349 samt Björkfors 1:631. Området ligger på den östra sidan av E12:an, intill Centrumliften. Detaljplanen för detta område har precis påbörjats av Storuman kommun och vi inväntar nu kommunens detaljplaneprocessen.

Planbesked Beviljat planbesked
Behovsbedömning
Samråd
Granskning
Antagande
Laga kraft

Karta

Blå markering visar området där detaljplanen vunnit laga kraft. Röd markering visar området där vi har ett beviljat planbesked.

Visionsbilder

Visionsbilder i ett tidigt skede av Sandellsandberg.

Kontakt Balticgruppen

  • David Carlsson

    VD och koncernchef
    090-71 72 04

Kontakta Storumans kommun

Du kan även kontakta detaljplaneringen vid Storumans kommun.
Ulrika Kjellsdotter, telefon 0951-140 71.
Ulrik Norgren, telefon 0951-140 87.
Det går också bra att skicka e-post till mbn@storuman.se.

Du kan ta del av kommunens planprocess på deras hemsida. Klicka här för att komma till Storumans kommun.