Arenan för arkitektur, konst och design

Sedan 2009 har Balticgruppen i samarbete med Umeå universitet och Umeå kommun utvecklat det gamla industriområdet vid Umeälven för att ge plats åt ett flertal av Umeå universitets konstnärliga utbildningar.

Målet är att Konstnärligt campus ska fungera som en arena för utbildning, forskning och yrkesverksamhet inom arkitektur, design, konst och digital kultur – en kreativ miljö som är tämligen unik för Sverige, Europa och kanske hela världen.

Konstnärligt campus består idag av internationellt erkända Designhögskolan, Arkitekthögskolan, Konsthögskolan, Bildmuseet, den digitala experimentverkstaden Humlab-X och Sliperiet där FabLab och inkubatorn Uminova eXpression inryms. Eventuellt kommer området att rymma ännu fler verksamheter i framtiden då det finns planer på fortsatt expansion.

Konstnärligt campus

Sammanlagt satsar universitetet och Umeå kommun under en sexårsperiod ca 350 miljoner kronor, inklusive en donation på 36,6 miljoner från Balticgruppens donationsstiftelse, på Konstnärligt campus.

De nya fastigheterna har ritats av den mångfaldigt belönade arkitektbyrån Henning Larsen Architects i samarbete med Whites Umeåkontor.

Läs mer på kc.umu.se/sv

Konstnärligt campus
Konstnärligt campus
Konstnärligt campus